Kursstöd

Medlemmar kan få finansiellt stöd för deltagande i JHL:s kurser.

Kursstipendium för organisationskurser

Förbundet betalar utbildningens kostnader, måltiderna som ingår i kursprogrammet, deltagarnas resekostnader i enlighet med förbundets resereglemente samt logi för kursdeltagarna som inte bor på kursorten.

För kurser som ordnas på vardagar betalar förbundet ett skattefritt kursstipendium om deltagaren kan uppvisa intyg om inkomstbortfall.  År 2023 är kursstipendiets belopp 83,044 euro per kursdag. Till exempel för en fem dagars kurs betalas ett kursstipendium på 415,220 euro.

Aktualitetsdagar

Förbundet betalar utbildningens kostnader, måltiderna som ingår i kursprogrammet, deltagarnas resekostnader i enlighet med förbundets resereglemente samt logi för kursdeltagarna som inte bor på kursorten. För deltagande på aktualitetsdagar betalas inte dagtraktamente eller ersättning för inkomstbortfall. Aktualitetsdagar ordnas i huvudsak på veckosluten.

Yrkesinriktade studiedagar och kurser

Förbundet betalar utbildningens kostnader, måltiderna som ingår i kursprogrammet, deltagarnas resekostnader i enlighet med förbundets resereglemente samt logi för kursdeltagarna som inte bor på kursorten. För deltagande på yrkesinriktade studiesdagar betalas inte dagtraktamente eller ersättning för inkomstbortfall.  Förbundet bekostar enskilda medlemmars deltagande på studiedagar som behandlar ett visst temaområde en gång per år.

Yrkesinriktade studiedagar är jämförbara med personalutbildning som ordnas av arbetsgivaren, om arbetsgivaren deltar i kostnaderna genom att betala deltagaravgiften och räknar kurstiden som arbetstid.

Deltagaravgifter

Deltagaravgiften är 50 euro per kursdag. Utan logi är kursavgiften 30 euro per dag.

JHL:s studerandemedlemmar bes kontakta antingen sin egen förening eller JHL:s riksomfattande studerandeförening och ansöka om finansiellt stöd att delta i kurserna.  Kontakta JHL:s kurssekreterare, 010 7703 510 eller e-post kurssisihteerit@jhl.fi.

Även arbetslösa arbetssökande är välkomna med på studiedagarna. Du kan be att din förening deltar i kursavgiften. Kontakta någon i din förening eller JHL:s kursrådgivning för ytterligare information, 010 7703 510 eller kurssit@jhl.fi.

Ansök om kursstöd

Kurssiapurahahakemus - Ansökan om kursstöd

Kaikki tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia, ne on täytettävä, jotta lomakkeen lähettäminen onnistuu. Huom! Lomake on suojattu. Alla fält märkta med stjärna är obligatoriska, annars går det inte att skicka blanketten. Obs! Blanketten är skyddad.
  • Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, Max filstorlek: 64 MB.
    Huom! Palkattomuustodistuksessa tulee olla merkittynä poissaolo työstä sekä menetetty ansiotulo. Tiedoston tallennusmuoto voi olla jpg, gif, png tai pdf. Tiedoston enimmäiskoko 62,5 Mt. Obs! I intyget över lönebortfall ska anges frånvaro från arbetet och förlorad löneinkomst. Filformatet kan vara jpg, gif, png eller pdf. Filens maximala storlek är 62,5 Mb.
  • DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ