Kursstöd

Medlemmar kan få finansiellt stöd för deltagande i JHL:s kurser.

Kursstipendium för organisationskurser

Förbundet betalar utbildningens kostnader, måltiderna som ingår i kursprogrammet, deltagarnas resekostnader i enlighet med förbundets resereglemente samt logi för kursdeltagarna som inte bor på kursorten.

För kurser som ordnas på vardagar betalar förbundet ett skattefritt kursstipendium om deltagaren kan uppvisa intyg om inkomstbortfall. Summan består av ett kursstipendium och ett kursdagtraktamente.  År 2021 är kursstipendiets belopp 79,198 euro per kursdag. Till exempel för en fem dagars kurs betalas ett kursstipendium på 395,99 euro.

Aktualitetsdagar

Förbundet betalar utbildningens kostnader, måltiderna som ingår i kursprogrammet, deltagarnas resekostnader i enlighet med förbundets resereglemente samt logi för kursdeltagarna som inte bor på kursorten. För deltagande på aktualitetsdagar betalas inte dagtraktamente eller ersättning för inkomstbortfall. Aktualitetsdagar ordnas i huvudsak på veckosluten.

Yrkesinriktade studiedagar och kurser

Förbundet betalar utbildningens kostnader, måltiderna som ingår i kursprogrammet, deltagarnas resekostnader i enlighet med förbundets resereglemente samt logi för kursdeltagarna som inte bor på kursorten. För deltagande på yrkesinriktade studiesdagar betalas inte dagtraktamente eller ersättning för inkomstbortfall.  Förbundet bekostar enskilda medlemmars deltagande på studiedagar som behandlar ett visst temaområde en gång per år.

Yrkesinriktade studiedagar är jämförbara med personalutbildning som ordnas av arbetsgivaren, om arbetsgivaren deltar i kostnaderna genom att betala deltagaravgiften och räknar kurstiden som arbetstid.

Deltagaravgiften är 50 euro per kursdag. Utan logi är kursavgiften 30 euro per dag.

JHL:s studerandemedlemmar bes kontakta antingen sin egen förening eller JHL:s riksomfattande studerandeförening och ansöka om finansiellt stöd att delta i kurserna.  Kontakta JHL:s kurssekreterare, 010 7703 510 eller e-post kurssisihteerit@jhl.fi.

Även arbetslösa arbetssökande är välkomna med på studiedagarna. Du kan be att din förening deltar i kursavgiften. Kontakta någon i din förening eller JHL:s kursrådgivning för ytterligare information, 010 7703 510 eller kurssit@jhl.fi.