Resor och ersättningar

Vem betalar resekostnaderna för kursresorna? Får jag ersättning för inkomstbortfall för kursdagen? Eller dagtraktamente? Ersättningar för användning av egen bil? Svar på dessa frågor och många andra finns nedan.

Vad avses med att ”förbundet betalar medlemmarnas resekostnader”?

JHL ersätter resekostnaderna oftast enligt det förmånligaste resealternativet, till exempel bus- eller tågbiljetternas pris.

Medlemmar som deltar på riksomfattande kurser i Helsingfors och som kommer från ett ställe norr om linjen Vasa–Kuopio–Joensuu (inklusive nämnda orter) rätt att utnyttja lämpliga flygförbindelser. Kursdeltagare från Åland utgör också ett undantag, för ålänningar bedöms flygrätten alltid fallvis.

Resebiljetterna beställs i enlighet med de närmare anvisningar som sänds i samband med kursanmälan.

Hur ska jag ansöka om ersättningar för resekostnaderna?

Kursdeltagarna på JHL:s kurser får en reseräkningsblankett på kursplatsen. Till den ska fogas kvitton på de resekostnader som du själv betalat eller om du har använt egen bil ska du ange kilometerantalet.

Du kan också använda en elektronisk reseräkning.

Jag måste använda egen bil för att ta mig till kursplatsen, hur ersätts det?

När du använder egen bil betalas kilometerersättningen enligt de gällande prissättningen för motsvarande bussresa.

Till kursdeltagare som transporterar andra kursdeltagare med egen bil mellan hem och kursplats betalas en förhöjd kilometerersättning per passagerare i enlighet med statens resereglemente, om alternativet är helhetsekonomiskt förmånligare för förbundet.

Skattefria resekostnadsersättningar för 2022

Har jag rätt till dagtraktamente för kurstiden?

Om arbetsgivaren betalar lön för kurstiden och tur- och returresan varar sammanlagt över 10 timmar, betalar JHL resedagtraktamente enligt Skattestyrelsens föreskrifter. Om resan tar över 6 timmar betalas partiellt dagtraktamente.

Dagtraktamente betalas inte för yrkesinriktade studiedagar, aktualitetsdagar eller organisationskurser.

När betalas resekostnaderna?

Reseräkningarna behandlas inom cirka en månad från att kursen avslutas. Ersättningar betalas ut varje fredag. Under brådskande tider kan handläggningstiden vara längre.

Har jag rätt till JHL:s kursstipendium för kurstiden och hur ansökar jag om stipendiet?

Om kursdeltagaren kan uppvisa intyg om inkomstbortfall för deltagande i en organisationskurs eller informations- och kommunikationskurs, kan hen ansöka om ett skattefritt kursstipendium hos JHL (kursstipendiets belopp år 2022 belopp är 82,558 euro/kursdag). Summan består av ett kursstipendium och ett kursdagtraktamente.

Till exempel för en fem dagars kurs år 2022 betalas ett kursstipendium på 412,79 euro och för en tre dagars kurs 247,67 euro.

Om kursstödets belopp överstiger de ovan nämnda summorna, ska studerande betala skatt för den överskridande delen.

Jag försenar mig avsevärt från kursstarten, vem ska jag meddela om det?

Om du försenar dig från en kurs som ordnas i JHL-institutet, kan du kontakta kursrådgivning, tfn 010 7703 510 eller per e-post till kurssit@jhl.fi. Utbildningsassistenterna förmedlar informationen till läraren och receptionen.

Om du försenar dig från en regional kurs kan du kontakta läraren direkt eller kursrådgivning.

Får jag lön för kurstiden?

I utbildningsavtalet definieras de målgrupper som omfattas av arbetsgivarens kursstöd. Läs mer under avlönade kurser.

Kan jag ta taxi hemifrån till stationen om kollektivtrafiken inte trafikerar?

Om lokaltågen eller bussarna inte trafikerar tidigt på morgonen eller sent på kvällen på din hemort, betalar vi ersättning för användning av taxi ELLER kilometerersättningar för användning av egen bil i enlighet med Matkahuoltos prislistor.

OBS! Om din maka kör dig till kursplatsen eller hem därifrån, betalar vi kilometerersättningar endast för en tur-retur resa (i enlighet med Matkahuoltos priser), och endast då du själv reser i bilen. Vi betalar inte kilometerersättningarna för din makas resa till kursplatsen för att hämta dig.

Hur ska jag köpa en biljett för lokaltåget och hur ersätts biljettpriset?

Du ska ha en giltig biljett innan tågresan i närtåget börjar. Du kan köpa som vanligt värdebiljetter med resekortet ombord på tåget i kortläsaren.

Biljettförsäljningen på huvudstadsregionens närtåg upphörde måndagen den 19 juni.

Logga in i mobilapplikationen VR Närtåg för med dina Veturi-koder för att köpa en biljett för närtågen på förhand. Lär mer om VR Närtåg-mobilapplikationen.

Du kan också köpa biljetten från automater, R-kiosker eller tågstationer.

I reseräkningsblanketten ska antecknas att du har använt mobilapplikationen för att betala resan. Mobilbiljetten ska vid behov visas upp för JHL:s kursrådgivning eller till läraren. Mobilbiljetter vars värde överstiger 20 euro ska alltid visas upp för JHL:s kursrådgivning.

Kan jag ta taxi från Helsingfors järnvägsstation till JHL-institutet?

Vi betalar inte för användning av taxi när kursdeltagaren kommer från flygfältet eller järnvägsstationen. Om du bifogar kvittot för taxin till reseräkningen, ersätter JHL en summa som motsvarar en enkelbiljett i Helsingfors närtrafik.

Betalar JHL parkeringsavgifter på kursplatsen, vid JHL-institutet eller på hotellområden?

JHL betalar inte parkeringsavgifter. Vi rekommenderar att kursdeltagarna använder kollektivtrafiken. Undantag är om du kommer med flyg utan att ha några andra alternativ, i vilket fall vi ersätter flygparkeringens avgift.

Elektronisk reseräkning

Matkalaskulomake JHL-opiston kursseille / Reseräkningsblankett för JHL-institutets kurser

Kaikki tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia, ne on täytettävä, jotta lomakkeen lähettäminen onnistuu. Huom! Lomake on suojattu. Alla fält märkta med stjärna är obligatoriska, annars går det inte att skicka blanketten. Obs! Blanketten är skyddad.
 • DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
 • Kurssimatkoihin käytetty aika / Tid för kursresor

 • DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
  Täytä päivämäärä muodossa pp/kk/vvv. Fyll i datumet i formen dd/mm/åååå.
 • :
 • :
 • DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
  Täytä päivämäärä muodossa pp/kk/vvv. Fyll i datumet i formen dd/mm/åååå.
 • :
 • :
 • Itsemaksetut matkakulut / Självbetalda resekostnader

 • 0,00 €
 • Dra filer hit eller
  Godkända filtyper: jpg, pdf, png, Max filstorlek: 64 MB, Max antal filer: 4.
   Lisää tähän tosite mahdollisista taksikuista tai muista matkakuluista. Jokaisesta kulusta tarvitaan oma tositteensa. Lägg till ett kvitto på eventuella taxikostnader eller andra resekostnader. Varje kostnad förutsätter ett kvitto. Tillåtna filformat: jpg, pdf, png. Maxstorlek: 64 MB. Maxantal filer: 4. Dra filerna till rutan ovan eller klicka på knappen "Valitse tiedostot".
  • Kulut oman auton käytöstä / Kostnader för användning av egen bil

   Matkakulujen korvaamiseksi tarvitsemme tiedot samassa autossa matkustaneiden nimistä sekä matkan pituuden kotoa kurssipaikalle. Ilmoita etäisyys kilometreinä yhteen suuntaan. För att kunna ersätta resekostnaderna behöver vi namnen på alla som rest i samma bil och resans längd från hemmet till kursplatsen. Meddela avståndet i kilometer åt ett håll.
  • Nimi 1 / Namn 1Nimi 2 / Namn 2Nimi 3 / Namn 3Nimi 4 / Namn 4 
   Täytä lomakkeeseen niiden kyydissä olleiden nimet, jotka tulivat autossasi JHL-opiston kurssille. Fyll i de personers namn som reste till JHL-institutets kurs i din bil
  • Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, Max filstorlek: 64 MB.
   Huom! Palkattomuustodistuksessa tulee olla merkittynä poissaolo työstä sekä menetetty ansiotulo. Tiedoston tallennusmuoto voi olla jpg, gif, png tai pdf. Tiedoston enimmäiskoko 62,5 Mt. Obs! I intyget över lönebortfall ska anges frånvaro från arbetet och förlorad löneinkomst. Filformatet kan vara jpg, gif, png eller pdf. Filens maximala storlek är 62,5 Mb.