Resor, logi och ersättningar

Vem betalar resekostnaderna för kursresorna? Får jag ersättning för inkomstbortfall för kursdagen? Eller dagtraktamente? Hur ordnas login? Svar på dessa frågor och många andra frågor hittar du nedan.

Frågor om resor och ersättning

Svar på frågor om logi hittar du längre ned på sidan.

Vad avses med att förbundet betalar medlemmarnas resekostnader?

JHL ersätter i regel resekostnaderna enligt det förmånligaste resealternativet, till exempel buss eller tåg.

Kursdeltagare som reser till riksomfattande kurser i Helsingfors från ett ställe norr om linjen Vasa–Kuopio–Joensuu (inklusive nämnda orter) har rätt att utnyttja lämpliga flygförbindelser. För ålänningar bedöms flygrätten från fall till fall.

Beställ resebiljetterna enligt de närmare anvisningar som du får när din kursanmälan bekräftas.

Hur ansöker jag om ersättningar för resekostnader?

Kursdeltagare på JHL:s kurser får en reseräkningsblankett på kursplatsen. Till den ska du foga kvitton på de resekostnader som du själv betalat, eller ange kilometerantalet om du kommit med egen bil.

Du kan också använda vår elektroniska reseräkning.

Jag måste resa med egen bil för att ta mig till kursplatsen, hur ersätts det?

Om du reser ensam med egen bil betalar vi ersättning enligt den kilometerersättning som Skatteförvaltningen meddelat.

Skattefria resekostnadsersättningar för 2022 (Skatteförvaltningen)
Skattefria resekostnadsersättningar för 2023 (Skatteförvaltningen)

Till kursdeltagare som transporterar andra kursdeltagare med egen bil mellan hem och kursplats betalas en förhöjd kilometerersättning per passagerare. Ersättningen betalas om den helhetsekonomiskt sett blir förmånligare för förbundet.

Har jag rätt till dagtraktamente för kurstiden?

Om arbetsgivaren betalar lön för kurstiden och tur- och returresan varar sammanlagt över 10 timmar, betalar JHL resedagtraktamente enligt Skattestyrelsens föreskrifter. Om resan tar över 6 timmar betalas partiellt dagtraktamente.

Exempel: Du reser från Jyväskylä till JHL-institutet med tåg, åker hemifrån klockan 6:00 och anländer klockan 10:00. Resetiden åt ett håll är ungefär fyra timmar. Om returresan tar lika länge blir den sammanlagda resetiden ungefär åtta timmar, och du är berättigad till partiellt resedagtraktamente.

Resedagtraktamente betalas inte för yrkesinriktade studiedagar, aktualitetsdagar eller organisationskurser.

När betalas resekostnaderna?

Reseräkningarna behandlas inom cirka en månad efter att kursen har slutat. Ersättningar betalas ut varje fredag. Under brådskande tider kan handläggningstiden vara längre.

Har jag rätt till JHL:s kursstipendium för kurstiden och hur ansöker jag om stipendiet?

Om du deltar i en organisationskurs på en vardag och kan uppvisa ett intyg om inkomstbortfall betalar JHL dig ett skattefritt kursstipendium (beloppet 2022 är 82,558 euro/kursdag). Summan består av ett kursstipendium och ett kursdagtraktamente.

Till exempel för en fem dagars kurs år 2022 betalas ett kursstipendium på 412,79 euro och för en tre dagars kurs 247,67 euro.

Om kursstödets belopp överstiger de ovan nämnda summorna, ska studerande betala skatt för den överskridande delen.

Jag försenar mig avsevärt från kursstarten, vem ska jag meddela om det?

Meddela alltid i första hand kursrådgivningen (010 7703 510 eller kurssit@jhl.fi) om du blir försenad.  Informationen vidarebefordras till utbildaren och till JHL-institutets reception.

Får jag lön för kurstiden?

I utbildningsavtalet definieras vilka målgrupper som har rätt till avlönad utbildning och andra ersättningar. Läs mer under avlönade kurser.

Kan jag ta taxi hemifrån till stationen om kollektivtrafiken inte trafikerar?

Om lokaltåg eller bussar inte trafikerar tidigt på morgonen eller sent på kvällen på din hemort, betalar vi ersättning för användning av taxi ELLER 50 % av den kilometerersättning som Skatteförvaltningen fastställt för användning av egen bil (om du reser ensam).

OBS! Om din partner eller en bekant kör dig betalar vi endast för en tur-och-returresa och endast när du själv reser i bilen.

Hur köper jag en biljett till lokaltåget och hur ersätts biljettpriset?

Du ska ha en giltig biljett innan tågresan börjar. Värdebiljetter kan du såsom tidigare köpa till ditt resekort i kortläsaren ombord på tåget.

VR säljer inte längre tågbiljetter ombord på lokaltågen.

VR Matkalla är VR:s mobilapp där du kan köpa en köpa en biljett till lokaltågen på förhand. Läs mer om mobilappen.

Du kan också köpa biljetten från automater, R-kiosker eller tågstationer.

Om du har beställt biljetten med mobilappen ska du anteckna biljettens pris på reseräkningen. Vid behov ska du kunna visa upp mobilbiljetten för JHL:s kurssekreterare eller till kursläraren. Mobilbiljetter vars värde överstiger 20 euro ska alltid visas upp för kurssekreteraren.

Kan jag ta taxi från Helsingfors järnvägsstation till JHL-institutet?

Vi betalar inte för användning av taxi när du kommer från flygfältet eller järnvägsstationen. Om du bifogar kvittot för taxin till reseräkningen ersätter JHL en summa som motsvarar en enkelbiljett i Helsingfors lokaltrafik.

Betalar JHL parkeringsavgifter på kursplatsen, vid JHL-institutet eller på hotellområden?

JHL betalar inte parkeringsavgifter. Vi rekommenderar att kursdeltagare använder kollektivtrafiken. Ett undantag är om du kommer med flyg utan att ha några andra alternativ, i dess fall vi ersätter flygparkeringens avgift mot kvitto. Vi betalar också parkeringsavgifterna vid kurshotellen där regionala avlönade kurser (förtroendemanna-, arbetarskydds- och samarbetskurser) ordnas. Bifoga parkeringskvittot till reseräkningen.

Frågor om logi

Jag vill ha ett eget hotellrum, vad kostar det?

Inkvarteringsmöjligheterna och priset på logi under förbundets kurser varierar enligt region och även inom Helsingfors. Priset för enkelrum meddelas alltid i kursbekräftelsen.

Vi eftersträvar att inkvartera kursdeltagarna i enkelrum. Hotellens bokningssituation kan emellertid påverka situationen, i så fall kontaktar vi dig. Om du vill övernatta på kursplatsen natten före eller efter kursen, ska du alltid be om tillstånd för detta av JHL:s kursrådgivning på förhand.

Jag ska delta i två olika kurser och behöver hotell för natten mellan kursdagarna. Kan det ordnas?

Om du har anmält dig till två olika kurser som ordnas under två på varandra följande dagar, meddela oss om du behöver logi mellan kurserna. Förbundet bekostar inkvartering på hotell mellan kursdagarna för kursdeltagare som kommer från utanför Helsingfors, Esbo, Vanda eller Grankulla.

Jag måste eller vill resa till kursorten redan dagen före kursen börjar och behöver logi. Betalar förbundet i så fall för login natten före kursen?

Förbundet betalar kostnaden för övernattning på hotell natten före kursen bara om det inte finns vare sig tåg- eller flygförbindelse att tillgå eller om restiden skulle medföra inkomstbortfall. JHL:s kursrådgivning bedömer situationen och beviljar tillstånd att övernatta på hotell natten före kursen efter att du gett en utredning över transportförbindelserna.

Boka resebiljetter för att resa dagen före kursens början först när du har fått lov att övernatta.

Kan jag välja rumskamrat?

Om du har glömt att anmäla eventuella önskemål om rumskamrat i samband med din kursanmälan, kan du fortfarande göra det cirka en vecka före kursen börjar genom att kontakta JHL:s kursrådgivning per telefon på numret 010 7703 510 eller med kontaktblanketten.

När kan jag checka in på hotellet?

Incheckningen sker efter den första kursdagens program.

Vem har inte rätt till logi under kursen?

De som bor på kursorten har inte rätt till logi. Från och med 1.1.2019 har de som bor inom Helsingfors, Esbo, Vanda eller Grankulla inte rätt till logi under JHL-institutets kurser.

Elektronisk reseräkning

Matkalaskulomake JHL-opiston kursseille / Reseräkningsblankett för JHL-institutets kurser

Kaikki tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia, ne on täytettävä, jotta lomakkeen lähettäminen onnistuu. Huom! Lomake on suojattu. Alla fält märkta med stjärna är obligatoriska, annars går det inte att skicka blanketten. Obs! Blanketten är skyddad.
 • DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
 • Kurssimatkoihin käytetty aika / Tid för kursresor

 • DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
  Täytä päivämäärä muodossa pp/kk/vvv. Fyll i datumet i formen dd/mm/åååå.
 • :
 • :
 • DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
  Täytä päivämäärä muodossa pp/kk/vvv. Fyll i datumet i formen dd/mm/åååå.
 • :
 • :
 • Itsemaksetut matkakulut / Självbetalda resekostnader

 • 0,00 €
 • Dra filer hit eller
  Godkända filtyper: jpg, pdf, png, Max filstorlek: 64 MB, Max antal filer: 4.
   Lisää tähän tosite mahdollisista taksikuista tai muista matkakuluista. Jokaisesta kulusta tarvitaan oma tositteensa. Lägg till ett kvitto på eventuella taxikostnader eller andra resekostnader. Varje kostnad förutsätter ett kvitto. Tillåtna filformat: jpg, pdf, png. Maxstorlek: 64 MB. Maxantal filer: 4. Dra filerna till rutan ovan eller klicka på knappen "Valitse tiedostot".
  • Kulut oman auton käytöstä / Kostnader för användning av egen bil

   Matkakulujen korvaamiseksi tarvitsemme tiedot samassa autossa matkustaneiden nimistä sekä matkan pituuden kotoa kurssipaikalle. Ilmoita etäisyys kilometreinä yhteen suuntaan. För att kunna ersätta resekostnaderna behöver vi namnen på alla som rest i samma bil och resans längd från hemmet till kursplatsen. Meddela avståndet i kilometer åt ett håll.
  • Nimi 1 / Namn 1Nimi 2 / Namn 2Nimi 3 / Namn 3Nimi 4 / Namn 4 
   Täytä lomakkeeseen niiden kyydissä olleiden nimet, jotka tulivat autossasi JHL-opiston kurssille. Fyll i de personers namn som reste till JHL-institutets kurs i din bil
  • Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, Max filstorlek: 64 MB.
   Huom! Palkattomuustodistuksessa tulee olla merkittynä poissaolo työstä sekä menetetty ansiotulo. Tiedoston tallennusmuoto voi olla jpg, gif, png tai pdf. Tiedoston enimmäiskoko 62,5 Mt. Obs! I intyget över lönebortfall ska anges frånvaro från arbetet och förlorad löneinkomst. Filformatet kan vara jpg, gif, png eller pdf. Filens maximala storlek är 62,5 Mb.