Logi

Har du frågor om logi i anslutning till JHL:s kurser? Hur ska du resa till kursorten, kan du boka enkelrum, välja rumskamrat, övernatta på samma hotell mellan kurser, när är incheckning? Du kan hitta svaret här.

Jag vill ha ett eget hotellrum, vad kostar det?

Inkvarteringsmöjligheterna och priset på logi under förbundets kurser varierar regionvis. Priset för enkelrum meddelas alltid i kursbekräftelsen.

Jag ska delta på två olika kurser och behöver hotell för natten mellan kursdagarna. Kan det ordnas?

Om du har anmält dig till två olika kurser som ordnas under två efter varandra följande dagar – meddela i så fall att du behöver logi mellan kurserna. Förbundet bekostar inkvartering på hotell mellan kursdagarna för kursdeltagare som kommer från utanför Helsingfors.

Jag måste/vill resa till kursorten redan dagen före kursen börjar och behöver logi. Betalar förbundet en natt till på hotell?

Förbundet betalar kostnaden för övernattning på hotell natten före kursen bara om det inte finns vare sig tåg- eller flygförbindelse att tillgå eller om restiden skulle medföra inkomstbortfall. JHL:s kursförvaltningen bedömer situationen och beviljar tillstånd att övernatta på hotell natten före kursen efter att du gett en utredning över transportförbindelserna.

Boka resebiljetter för att resa dagen före kursens början först då du har fått lov att övernatta.

Kan jag välja rumskamrat?

Om du glömde att anmäla eventuella önskemål om rumskamrat i samband med kursanmälan, kan du fortfarande göra det cirka en vecka före kursen börjar genom att kontakta JHL:s kurssekreterare per telefon,  010 7703 510 eller med kursförvaltningens kontaktblankett på webbplatsen.

Jag har läkarintyg på att jag behöver eget hotellrum. Vart ska jag skicka intyget och hur ska jag handla i fortsättningen?

Om du har läkarintyg som påvisar vilka dagliga funktioner som din sjukdom begränsar, ordnar kursförvaltningen ett en personers allergirum under förbundets kurser.

I så fall ska du ange ”rum för allergier” som logialternativ i samband med anmälan.

När du har fått kursinbjudan, ska du helst skanna läkarintyget och skicka en kopia av intyget (inte bara diagnoskoden) till kursförvaltningen i ett e-postmeddelande (kurssisihteeri@jhl.fi), så vi kan boka ett lämpligt rum för dig.

Personer utan läkarintyg inkvarteras i dubbelrum tillsammans med en annan JHL-medlem.

När kan jag checka in på hotellet?

Incheckningen sker efter den första kursdagens program.