Kursanmälan

Har du frågor gällande anmälning till JHL:s kurser? Kanske du funderar på hur du ska anmäla dig, om du kan anmäla dig i efterhand, vad som händer om din anmälning misslyckas eller om du kan komma med på kurs även om du inte är JHL-medlem? Svaret på din fråga kanske finns här nedan. Här finns svar på frågor som gäller kursanmälningar.

Kursens anmälningstid har gått ut, kan jag fortfarande anmäla mig med?

Den elektroniska kursanmälan stängs kl. 24.00 på det datum som anmälningstiden går ut. Kontakta kurssekreterarna för att anmäla dig till kursen efter detta datum: per e-post till kurssit@jhl.fi eller per telefon 010 7703 510.

Om du anmäler dig i efterhand ska du komma ihåg ditt medlemsnummer, vilken kurs du vill anmäla dig till och när.

De som anmäler sig i tid prioriteras i valet av kursdeltagare.

Hur anmäler jag mig på kurs?

Medlemmarna anmäler sig på kurs via mittJHL. Läs anmälningsinstruktionerna här.

Jag har inte fått en kursbekräftelse men min kollega fick en bekräftelse, varför?

Kontrollera att kursbekräftelsen inte har hamnat i din skräppost eller i t.ex. kampanjer-mappen i Gmail. Om du inte hittar kursbekräftelsen eller avbokningen, ska du kontakta JHL:s kursrådgivning, antingen per e-post till kurssit@jhl.fi eller per telefon på numret 010 7703 510.

Har jag blivit vald till en kurs?

Efter att anmälningstiden har gått ut skickar kursförvaltningen alltid information om vem som valts till kursen och eventuella inställningar till de personer som anmält sig till kursen, antingen per e-post eller brevpost. Du kan kontrollera saken också via omaKoulutus (minaKurser) genom att kruxa för Mina kurser.

Jag anmälde mig på kurs men systemet meddelar att jag är på reservplats. Vad betyder det?

Maximiantalet deltagare har anmält sig till kursen redan under anmälningstiden. Dra inte tillbaka din anmälan förrän anmälningstiden har gått ut, eftersom även andra kriterier än anmälningstidpunkten kan påverka när kursförvaltningen väljer deltagarna.

Det hjälper inte att kontakta kursrådgivningen förrän anmälningstiden gått ut. Kursförvaltningen vet inte vem som väljs till kursen innan anmälningstiden har gått ut.

Kan jag delta i en förtroendemannakurs trots att mitt förtroendeuppdrag inte ännu har börjat?

Ja, men du ska alltid komma fallvis överens om det med din arbetsgivare, kursens lärare och i sista hand också JHL-institutets rektor.

Kan jag delta i en förtroendemannakurs trots att jag inte är förtroendeman?

I princip kan också du delta, men ditt deltagande bedöms alltid från fall till fall. Förtroendemän har företräde till förtroendemannakurser, arbetarskyddsfullmäktige har företräde till arbetarskyddsfullmäktigekurser osv.

Kan jag delta i JHL:s kurser trots att jag inte hör till JHL och hur mycket kostar det?

Kursavgiften beror på kursens typ, längd och andra faktorer.

Kursavgifterna är billiga för JHL:s medlemmar, eftersom kursverksamheten är en medlemsförmån.
Till exempel en två dagars yrkesinriktad kurs på JHL-institutet utan logi kan kosta 60 euro för medlemmar och 650 euro för icke-medlemmar.

JHL:s medlemmar har företräde, men om kursen inte är full kan även icke-medlemmar delta.