Kursanmälan

Från 3.6.2019 och fram till juli månad 2019 går det inte att anmäla sig till kurser. Vi beklagar avbrottet i kursanmälningarna.

Avbrott i kursnmälningarna från 3.6.2019

Avbrottet beror på att JHL förnyar sina e-tjänster. Det nya kursanmälningssystemet kommer att tas i användning i juli 2019.

Om du har frågor beträffande kursverksamheten kan du vända dig till kurssekreterarna på e-postadressen kurssisihteerit@jhl.fi eller telefonnummer 010 7703 510.

Frågor och svar om JHL:s kursverksamhet

Kursens anmälningstid har gått ut, kan jag fortfarande anmäla mig med?

Den elektroniska kursanmälan stängs kl. 24.00 på det datum som anmälningstiden går ut. Kontakta kurssekreterarna för att anmäla dig till kursen efter detta datum: per e-post till kurssisihteerit@jhl.fi eller per telefon 010 7703 510.

Alla som anmäler sig i efterhand ska meddela medlemsnummer, vilken kurs anmälan gäller och när kursen ordnas, kursens betalare (gäller kurser med kursavgift), behov av logi och eventuella matallergier.

De som anmäler sig i tid prioriteras i valet av kursdeltagare.

Kan jag delta i en förtroendemannakurs trots att mitt förtroendeuppdrag inte ännu har börjat?

Ja, men du ska alltid komma fallvis överens om det med din arbetsgivare, kursens lärare och i sista hand också JHL-institutets rektor.

Kan jag delta i en förtroendemannakurs trots att jag inte är förtroendeman?

I princip kan också du delta, men ditt deltagande bedöms alltid från fall till fall. Förtroendemän har företräde till förtroendemannakurser, arbetarskyddsfullmäktige har företräde till arbetarskyddsfullmäktigekurser osv.

Kan jag delta i JHL:s kurser trots att jag inte hör till JHL och hur mycket kostar det?

Kursavgiften beror på kursens typ, längd och andra faktorer.

Kursavgifterna är billiga för JHL:s medlemmar, eftersom kursverksamheten är en medlemsförmån.
Till exempel en två dagars yrkesinriktad kurs på JHL-institutet utan logi kan kosta 60 euro för medlemmar och 650 euro för icke-medlemmar.

JHL:s medlemmar har företräde, men om kursen inte är full kan även icke-medlemmar delta.