Kursanmälan

Har du frågor som gäller anmälan till JHL:s kurser? Funderar du på hur du ska anmäla dig, om det finns efteranmälan eller vad som händer om anmälan inte funkar eller om du kan anmäla dig även om du inte är medlem i JHL? Svaret på dins fråga finns kanske här.

Frågor och svar om JHL:s kursverksamhet

Kursens anmälningstid har gått ut, kan jag fortfarande anmäla mig med?

Den elektroniska kursanmälan stängs kl. 24.00 på det datum som anmälningstiden går ut. Kontakta kursrådgivning för att anmäla dig till kursen efter detta datum: per e-post till kurssit@jhl.fi eller per telefon 010 7703 510.

Alla som anmäler sig i efterhand ska meddela medlemsnummer, vilken kurs anmälan gäller och när kursen ordnas, kursens betalare (gäller kurser med kursavgift), behov av logi och eventuella matallergier.

De som anmäler sig i tid prioriteras i valet av kursdeltagare.

Jag anmälde mig på kurs men systemet däger att jag är på reservplats. Vad betyder det?

Kursen blev fullbokad redan i ansökningsskedet till kursen. Det lönar sig för dig att hållas kvar på reservplats ända tills kursens ansökningstid löper ut, eftersom också andra kriterier än anmälningsordning kan påverka vem som blir vald att få delta i kursen.

Ta inte kontakt med kursrådgivningen innan kursens ansökningstid löpt ut. Kursrådgivningen kan inte i det skedet säga om du fått plats på kursen eller ej.

Kan jag delta i en förtroendemannakurs trots att mitt förtroendeuppdrag inte ännu har börjat?

Ja, men du ska alltid komma fallvis överens om det med din arbetsgivare, kursens lärare och i sista hand också JHL-institutets rektor.

Kan jag delta i en förtroendemannakurs trots att jag inte är förtroendeman?

I princip kan också du delta, men ditt deltagande bedöms alltid från fall till fall. Förtroendemän har företräde till förtroendemannakurser, arbetarskyddsfullmäktige har företräde till arbetarskyddsfullmäktigekurser osv.

Kan jag delta i JHL:s kurser trots att jag inte hör till JHL och hur mycket kostar det?

Kursavgiften beror på kursens typ, längd och andra faktorer.

Kursavgifterna är billiga för JHL:s medlemmar, eftersom kursverksamheten är en medlemsförmån.
Till exempel en två dagars yrkesinriktad kurs på JHL-institutet utan logi kan kosta 60 euro för medlemmar och 650 euro för icke-medlemmar.

JHL:s medlemmar har företräde, men om kursen inte är full kan även icke-medlemmar delta.