Fakturering

Vad händer om jag inte avbokar kursen? När ska faktureringsadressen anmälas? Vem betalar kursavgiften för yrkesinriktade studiedagar? På denna sida hittar du svar på dessa och några andra frågor som gäller kurser och fakturering.

Jag fick en ”no-show”-faktura. Vad betyder det?

Om du blir borta från kursen utan att meddela återbud eller meddelar om det mindre än en vecka före kursen, uppbär vi en no-show avgift på 50 euro samt eventuella andra avgifter, till exempel resebiljettens pris och inkvarteringskostnader.

När ska jag meddela faktureringsadress eller nätfaktureringsadress?

Då du anmäler dig till kursen via mittJHL, fyll i din faktureringsadress i punkten ”Kurser som faktureras”. Meddela arbetsgivarens nätfaktureringsadress, som du först kontrollerat med arbetsgivaren, samt eventuella referensuppgifter. För faktureringen behövs också arbetsgivarens FO-nummer.

Jag är för närvarande arbetslös men kommer kanske snart att få ett jobb / Jag har för närvarande ett jobb men kommer att bli arbetslös. Vad ska jag anteckna i kursanmälningens faktureringspunkt?

Du kan också fråga din förening om den betalar din kursavgift.

Jag vill delta i yrkesinriktade studiedagar, vem betalar min deltagaravgift?

Deltagaravgiften för yrkesinriktade studiedagar är 50 euro/kursdag med inkvartering, 30 euro/kursdag utan inkvartering. Avgiften betalas av din arbetsgivare eller din förening. Du kan också betala din deltagaravgift själv.

Vad kostar kursen?

Avgifterna för förtroendemannakurser, kurser i samverkan och arbetarskyddskurser fastställs varje år enligt avtalsbransch. Avgiften uppbärs av arbetsgivaren som så kallad ersättning för kurs- eller måltidskostnader/kursdag. Läs mer på denna sida under punkten Avgifter som förbundet fakturerar av arbetsgivaren.