Avbokning

När och hur kan jag avboka min kursanmälan? Vad ska jag göra om jag blir sjuk och inte kan delta? Svar hittar du här.

När ska jag senast meddela återbud?

Vänligen kontakta kurssekreterarna och meddela senast en vecka före kursen börjar om du inte kan delta.

Om du blir borta utan att meddela eller meddelar om det mindre än en vecka före kursen, uppbär vi en avgift på 50 euro och kräver också tillbaka priset på eventuella icke-avbokade biljetter.

Jag insjuknade och måste avboka kursen, vart ska jag skicka läkarintyget?

Skicka en (helst) skannad version av intyget per e-post till adressen kurssisihteerit@jhl.fi

Du kan också skicka intyget avgiftsfritt till adressen:
JHL – Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, info 00020, Kod 5001436, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE