Anmälning, kursavgifter och avbokning

Vad ska jag göra om jag inte kan anmäla mig, och kan jag komma på kurs om jag inte hör till JHL? Vad händer om jag inte avbokar kursen? Här hittar du svar på frågor om anmälning, kursavgifter och avbokning.

Har du anmält dig till en av JHL:s utbildningar, men funderar ännu på något? Vi har samlat svaren på många frågor gällande anmälning, fakturering och avbokning.

Anmälning till JHL:s utbildningar

Kursens anmälningstid har gått ut, kan jag anmäla mig i efterhand?

Den elektroniska kursanmälningen stängs kl. 24 det datum när anmälningstiden går ut. Om du vill anmäla dig i efterhand kan du kontakta kurssit@jhl.fi eller ringa numret 010 7703 510.

Om du anmäler dig i efterhand ska du komma ihåg ditt medlemsnummer, vilken kurs du vill anmäla dig till och när.

De som anmäler sig i tid prioriteras i valet av kursdeltagare.

Hur anmäler jag mig till kurserna?

Medlemmar kan anmäla sig via mittJHL. Anvisningar hittar du här.

Min kollega fick en kursbekräftelse men jag fick ingen, varför?

Kontrollera att kursbekräftelsen inte har hamnat i din skräppost eller i t.ex. kampanjer-mappen i Gmail. Om du inte hittar kursbekräftelsen eller avbokningen, kontakta JHL:s kursrådgivning på kurssit@jhl.fi eller per telefon på numret 010 7703 510.

Har jag blivit vald till en kurs?

Efter att anmälningstiden har gått ut skickar kursförvaltningen alltid information om vem som valts till kursen och om eventuella inställningar till de personer som anmält sig till kursen, antingen per e-post eller brevpost. Du kan också kontrollera saken i minaKurser genom att kryssa för Mina kurser.

Jag anmälde mig till en kurs men systemet meddelar att jag är på reservplats. Vad betyder det?

Maximiantalet deltagare har anmält sig till kursen redan under anmälningstiden. Dra inte tillbaka din anmälan förrän anmälningstiden har gått ut, eftersom även andra kriterier än anmälningstidpunkten kan påverka när kursförvaltningen väljer deltagarna.

Det hjälper inte att kontakta kursrådgivningen förrän anmälningstiden gått ut. Kursförvaltningen vet inte vem som väljs till kursen innan anmälningstiden har gått ut.

Kan jag delta i en förtroendemannakurs trots att mitt förtroendeuppdrag inte ännu har börjat?

Ja, men du ska alltid komma överens om det från fall till fall med din arbetsgivare, kursens lärare och i sista hand också JHL-institutets rektor.

Kan jag delta i en förtroendemannakurs trots att jag inte har ett förtroendeuppdrag?

I princip, men ditt deltagande bedöms alltid från fall till fall. Förtroendemän har företräde till förtroendemannakurser, arbetarskyddsfullmäktiga har företräde till arbetarskyddsfullmäktigekurser osv.

Kan jag delta i JHL:s kurser trots att jag inte hör till JHL och hur mycket kostar det?

Kursavgiften beror på kursens typ, längd och andra faktorer.

Kursavgifterna är billiga för JHL:s medlemmar, eftersom kursverksamheten är en medlemsförmån. Till exempel en två dagars yrkesinriktad kurs på JHL-institutet utan logi kan kosta 60 euro för medlemmar och 650 euro för icke-medlemmar.

JHL:s medlemmar har företräde, men om kursen inte är full kan även icke-medlemmar delta.

Fakturering

Vad händer om jag inte avbokar kursen? När ska faktureringsadressen anmälas? Vem betalar kursavgiften för yrkesinriktade studiedagar? På denna sida hittar du svar på dessa och några andra frågor som gäller kurser och fakturering.

Jag fick en ”no-show”-faktura. Vad betyder det?

Om du blir borta från kursen utan att avboka den eller avbokar mindre än en vecka före kursen, uppbär vi en no-show-avgift på 50 euro samt eventuella andra avgifter, till exempel resebiljettens pris och inkvarteringskostnader.

När ska jag meddela nätfaktureringsadressen?

När du anmäler dig till kursen via mittJHL, meddelar du nätfaktureringsadressen vid punkten ”Kurser som faktureras”. Fyll i arbetsgivarens nätfaktureringsadress, som du först kontrollerat med arbetsgivaren, samt eventuella referensuppgifter. För faktureringen behövs också arbetsgivarens FO-nummer.

Jag är för närvarande arbetslös men kommer kanske snart att få ett jobb / Jag har för närvarande ett jobb men kommer att bli arbetslös. Vad ska jag anteckna i kursanmälningens faktureringspunkt?

Du kan fråga din förening om den betalar din kursavgift.

Jag vill delta i yrkesinriktade studiedagar, vem betalar min deltagaravgift?

Deltagaravgiften för yrkesinriktade studiedagar är 50 euro/kursdag med inkvartering, 30 euro/kursdag utan inkvartering. Avgiften betalas av din arbetsgivare eller din förening. Du kan också betala din deltagaravgift själv.

Vad kostar kursen?

Avgifterna för förtroendemannakurser, kurser i samverkan och arbetarskyddskurser fastställs varje år enligt avtalsbransch. Avgiften uppbärs av arbetsgivaren som så kallad ersättning för kurs- eller måltidskostnader/kursdag. Läs mer på sidan Lön för kurstiden.

Avbokning

När och hur kan jag avboka min kursanmälan? Och vad ska jag göra om jag blir sjuk och inte kan delta? Läs mer nedan.

När ska jag senast avboka kursen?

Om du inte kan komma på kursen ska du kontakta kursrådgivningen på adressen kurssit@jhl.fi avboka senast en vecka före kursen börjar.

Om du blir borta utan att meddela eller avbokar mindre än en vecka före kursen, uppbär vi en avgift på 50 euro och kräver också tillbaka priset på eventuella icke-avbokade biljetter.

När och hur kan jag avboka min kursanmälan?

Du kan avboka kursen elektroniskt ett par veckor före kursen börjar i mittJHL. Kryssa för Mina kurser för att se vilka kurser du har anmält dig till.

Jag insjuknade och måste avboka kursen, vart ska jag skicka läkarintyget?

Skicka en helst skannad version av intyget per e-post till adressen kurssit@jhl.fi.

Du kan också skicka intyget avgiftsfritt till adressen:
JHL – Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena,
info: 00020,
Kod 5001436,
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE