Andra frågor om kurser

Hur får jag kursprogrammet, hur ska jag meddela specialdieter, hurdan utbildning erbjuder JHL? Svar på dessa och andra frågor finns på denna sida.

Jag behöver kursprogrammet innan jag anmäler mig med. Var kan jag se programmet?

Kursens eller studiedagarnas program publiceras i kurskalendern på JHL:s webbplats efter att programmet fastställs. Ifall programmet inte ännu finns på webben, kan du alltid fråga om kursrådgivning  vet något mer.

Hurdan yrkesinriktad utbildning erbjuder JHL för just mig?

Studiedagar ordnas bl.a. för proffs inom social- och hälsovården, småbarnsfostran och basservice.  Alla JHL:s kurser och studiedagar finns listade i JHL:s kurskalender. Du kan också kontakta kursrådgivning för ytterligare information.

Är det möjligt att få en lista över alla JHL-kurser som jag deltagit i?

Skicka e-post till kursrådgivning kurssit@jhl.fi och be att få ett utdrag av din kurshistoria. Kurshistorian uppdateras inte omedelbart efter kursen, men senast efter årsskiftet är det möjligt att se kurserna från året innan.

Hur ska jag anmäla matallergier?

Logga in i mittJHL. Specialdiet ska meddelas separat i samband med varje kursanmälan.  Den här informationen sparas ingenstans av dataskyddsorsaker utan de meddelas vidare till tredje part (kök, hotell, restauranger) endast för deras bruk, specifikt för varje kurs. Medlemmen ansvarar för att informationen är korrekt.

Kan jag hoppa över en del av kursen eller delta bara den andra dagen?

Utgångspunkten för att förbundet ersätter medlemmarnas resekostnader är att kursdeltagaren är på plats från kursens eller studiedagarnas början till slut. Till alla som varit med om kursen eller studiedagarna delas till slut ut ett kursbetyg.

Du kan också kontakta kursrådgivning för ytterligare information.