Temapaket för föreningskurser

JHL har utarbetat fyra färdiga temapaket som föreningarna kan använda för att bygga upp en egen kurs.

1. Mer motivation och kunskap i föreningsverksamheten (6–12 lektioner)

 • Föreningens grunduppgift. Varför finns föreningen till?
 • Föreningslagen, stadgar och mötesteknik – grunden för en fungerande förening
 • Vem beslutar och med vems rätt? Styrelsens uppgifter och arbetsfördelning
 • Introduktion till organiseringsarbete, facklig organisering och medlemsrekrytering
 • Gemensam verksamhetsplanering motiverar till att arbeta för gemensamma mål
 • Föreningens roll på arbetsplatsen

Mallprogram för ”Mer motivation och kunskap i föreningsverksamheten”

2. Föreningen som samhällspåverkare (6–12 lektioner)

 • Planmässigt påverkansarbete
 • Besluta och påverka, var och när?
 • Föreningens verktyg för att påverka ute i staden, i stadsfullmäktige och i riksdagen
 • Uppbyggnad av ett nätverk för inflytande
 • Verktyg för politiska kaffebordsdiskussioner, dvs. bättre teser och argument
 • Vårt mål är ett rättvist samhälle

Mall för kursprogram (pdf), ”Föreningen som samhällspåverkare”

3. Bättre arbetsliv – föreningen som främjare av arbetshälsa

 • Arbetslivsutvecklingen ska bygga på samarbete och utgå från arbetsgemenskapens behov
 • Vad kan föreningen och personalens representant göra på eget initiativ, hur delta i utvecklingsarbetet?
 • Föreningens roll och verktyg för att främja arbetshälsan
 • Ork och hantering av förändringar och omställningar
 • Genomgång av aktuella program för arbetslivsutveckling, t.ex. KunTeko/KirTeko

Mall för kursprogram (pdf), ”Bättre arbetsliv – föreningen som främjare av arbetshälsa”