Föreningskurser och ansökning av kursstöd

Föreningarna kan också själv ordna kurser. Här finns mer information om när föreningen ska söka kursstöd och vilka kostnader förbundet ersätter.

Föreningarna kan också själv ordna kurser. I så fall svarar föreningen själv för arrangemangen och kostnaderna. Det betyder bland annat att föreningen själv ska boka lärare och lokaler. Förbundet betalar dock kursstöd till föreningarna och kan också ge förslag om kursens innehåll och hur man ordnar en fungerande kurs.

Som stöd till kursplaneringen har förbundet utarbetat fyra färdiga temapaket, som kan användas som mallar för att bygga upp lämpliga föreningskurser. Vid sidan om temapaketens innehåll kan kursen behandla också till exempel aktuella intressebevakningsfrågor. Kursens slutliga struktur och innehåll planeras tillsammans med läraren efter föreningens behov.

Gå till de färdiga temapaketen

Om er förening planerar att ordna en kurs, lönar det sig att först kontakta det egna regionkontoret. Regionkontoret kan föreslå en lämplig lärare som också hjälper föreningen att planera en intressant kurs. Föreningarna kan också ordna kurser i samarbete med andra JHL-föreningar inom samma bransch eller i samma område.

Kursstöd till föreningen

Det finns två ansökningsperioder för kursstöd per år; stöd för vårens kurser ska sökas före den 30 november och stöd för höstens kurser före den 30 maj. Kom ihåg att lämna in ansökan i tid!

Ansökningarna behandlas och besluten fattas i kursrådgivningen. Besked om beviljat kursstöd ges efter att ansökningstiden har gått ut.

Kursen ska ha minst tio deltagare och bestå av minst sex lektioner (1 lektion = 45 minuter). Om minimiantalet lektioner uppfylls, kan kursen också delas upp på flera dagar.

Kursstödet till JHL-föreningarnas egna kurser är högst 25 euro per JHL-medlem, mot kvitton. Kursstöd betalas för de deltagare som är medlemmar i föreningen eller föreningarna som ordnar kursen. Föreningar kan i regel beviljas kursstöd för en egen kurs per kalenderår. Kursstödet utbetalas när alla nödvändiga dokument och kvitton har skickats till kursrådgivningen inom en månad från kursens avslutningsdatum.

Föreningen betalar själv arvoden och övriga kostnader för användning av en lärare/föreläsare som inte hör till JHL.

Blankett för ansökning av kursstöd för föreningen

Mer information ges av JHL-institutets kursrådgivning per e-post, kurssit@jhl.fi eller tfn, 010 7703 510.