Föreningskurser och ansökning av kursstöd

Föreningarna kan också själv ordna kurser. Här finns mer information om när föreningen ska söka kursstöd och vilka kostnader förbundet ersätter. På grund av coronavirussituationen beviljar JHL kursstöd endast för distanskurser.

Föreningarna kan också själv ordna kurser. I så fall svarar föreningen själv för arrangemangen och kostnaderna. Det betyder bland annat att föreningen själv ska boka lärare och lokaler. Förbundet betalar dock kursstöd till föreningarna och kan också ge förslag om kursens innehåll och hur man ordnar en fungerande kurs. För närvarande beviljas kursstöd endast för distanskurser på grund av coronavirussituationen.

Som stöd till kursplaneringen har förbundet utarbetat tre färdiga temapaket, som kan användas som mallar för att bygga upp lämpliga föreningskurser. Vid sidan om temapaketens innehåll kan kursen behandla också till exempel aktuella intressebevakningsfrågor. Kursens slutliga struktur och innehåll planeras tillsammans med läraren efter föreningens behov.

Gå till de färdiga temapaketen

Om er förening planerar att ordna en kurs, lönar det sig att först kontakta det egna regionkontoret. Regionkontoret kan föreslå en lämplig lärare som också hjälper föreningen att planera en intressant kurs. Föreningarna kan också ordna kurser i samarbete med andra JHL-föreningar inom samma bransch eller i samma område.

På grund av coronavirussituationen beviljas kursstöd endast för distanskurser

Myndigheterna har utfärdat rekommendationer och restriktioner som berör utbildningsverksamheten på många områden. Rekommendationerna och restriktionerna syftar till att hindra coronaviruset från att spridas.

Till följd av den svåra coronavirussituationen beviljar JHL under tidsperioden 1.1 – 31.7.2021 kursstöd endast för kurser som ordnas som distansundervisning.

Kursstöd beviljas inte för kurser som ordnas som närundervisning och JHL rekommenderar att föreningarna ordnar sina kurser på distans över nätet.

Föreningar som redan ansökt om kursstöd för våren rekommenderas att ta kontakt med kursrådgivningen. Kurser som planerats till våren kan genomföras på distans. Kursen kan också annulleras eller flyttas till hösten.

Kursstödet till JHL-föreningarnas egna kurser är högst 25 euro per JHL-medlem, mot kvitton.

Kursstöd betalas för de deltagare som är medlemmar i föreningen eller föreningarna som ordnar kursen.

Föreningar kan i regel beviljas kursstöd för en egen kurs per kalenderår.

Normal ansökning av kursstöd

Det finns två ansökningsperioder för kursstöd per år; stöd för vårens kurser ska sökas före den 31 januari 2021 och stöd för höstens kurser före den 30 juni 2021. Kom ihåg att lämna in ansökan i tid!

Ansökningarna behandlas och besluten fattas i kursrådgivningen. Besked om beviljat kursstöd ges efter att ansökningstiden har gått ut.

Kursen ska ha minst tio deltagare och bestå av minst sex lektioner (1 lektion = 45 minuter). Om minimiantalet lektioner uppfylls, kan kursen också delas upp på flera dagar.

Kursstödet till JHL-föreningarnas egna kurser är högst 25 euro per JHL-medlem, mot kvitton. Kursstöd betalas för de deltagare som är medlemmar i föreningen eller föreningarna som ordnar kursen. Föreningar kan i regel beviljas kursstöd för en egen kurs per kalenderår. Kursstödet utbetalas när alla nödvändiga dokument och kvitton har skickats till kursrådgivningen inom en månad från kursens avslutningsdatum.

Föreningen betalar själv arvoden och övriga kostnader för användning av en lärare/föreläsare som inte hör till JHL.

Blankett för ansökning av kursstöd för föreningen

Mer information ges av JHL-institutets kursrådgivning per e-post, kurssit@jhl.fi eller tfn, 010 7703 510.