Föreningskurser och ansökning av kursstöd

Föreningarna kan också själv ordna kurser. Förbundet stöder föreningarna i att ordna kurser.

Föreningarna kan också själv ordna kurser. I så fall svarar föreningen själv för arrangemangen och kostnaderna. Det betyder bland annat att föreningen själv ska boka lärare och lokaler.

Förbundet betalar dock kursstöd till föreningarna och kan också ge förslag om kursens innehåll och hur man ordnar en fungerande kurs.

Som stöd för utbildningen har JHL utarbetat fyra färdiga temapaket, som föreningarna kan använda som modeller för att bygga upp lämpliga kurshelheter. Vid sidan om temapaketens innehåll kan kursen behandla också till exempel aktuella intressebevakningsfrågor. Den slutgiltiga kursen byggs upp enligt föreningens egna behov tillsammans med kursledaren.

Bekanta dig med temapaketen

Om er förening planerar att ordna en kurs, lönar det sig att först kontakta regionkontoret. Regionkontoret kan föreslå en lämplig lärare som hjälper föreningen att planera en intressant kurs. Föreningarna kan också ordna kurser i samarbete med andra JHL-föreningar inom samma bransch eller på samma område.

Ansökan om kursstöd för kurser som ordnas år 2023

Föreningen ska då den ordnar sina kurser iaktta myndigheternas gällande instruktioner och regionala restriktioner. Då kurserna genomförs ska föreningarna dessutom iaktta förbundets anvisningar, som är avsedda att säkerställa att föreningarnas kurser och evenemang kan genomföras tryggt och säkert.

Föreningarnas egna kurser är mycket viktiga för medlemmarna, de aktiva och förbundet. Tillsammans ser vi till att kurserna ordnas tryggt och säkert!

Mer information om ansökning av kursstöd

Du kan ansöka om Kursstöd under hela året. Kom ihåg att ansöka om Kursstöd i tid, senast 5 veckor innan kursstart.

Ansök om kursstöd på nätet

Ansökningarna behandlas och besluten fattas av kursrådgivningen. Besked om beviljat kursstöd ges efter att ansökningstiden har gått ut.

Kursen ska ha minst tio deltagare och bestå av minst sex lektioner (1 lektion = 45 minuter). Om minimiantalet lektioner uppfylls, kan kursen också delas upp på flera dagar.

Kursstödet till JHL-föreningarnas egna kurser är högst 30 euro per JHL-medlem, mot kvitton. Kursstöd betalas för de deltagare som är medlemmar i föreningen eller föreningarna som ordnar kursen. Föreningar kan i regel beviljas kursstöd för en egen kurs per kalenderår. Kursstödet utbetalas när alla nödvändiga dokument och kvitton har skickats till kursrådgivningen inom en månad från kursens avslutningsdatum.

Föreningen betalar själv arvoden och övriga kostnader för användning av en lärare/föreläsare som inte hör till JHL.

Mer information ges av JHL-institutets kurssekreterare per e-post, kurssit@jhl.fi eller tfn, 010 7703 510.

Blankett för ansökan om kursstöd

Beställ föreningskurs

Med denna blankett kan föreningen beställa en kurs och ansöka om kursstöd. Fyll i alla punkter som är märkte med en asterisk, annars kan blanketten inte skickas. OBS! Uppgifterna som du anger är skyddade.
  • DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
  • DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ