Gå till innehållet

Kurs i samarbetsförfarandet, 3 dagar, distansundervisning

Tidpunkt:

9. - 11.3.2022

Sista anmälningsdag:

31.01.2022

Plats:

JHL rf / distansundervisning


Kursens innehåll
Program

Samarbetsförfarandet på arbetsplatsen,  arbetarskyddets roll i samarbetssammanhang, ekonomins grunder, taltur av myndigheter och praktiska övningar.

Kursen är uppbyggd så att du kan välja att använda en dator, en telefon eller en surfplatta för studierna – du behöver inte ladda ner nya program eller applikationer.  Du behöver hörlurar och mikrofon ifall du deltar med dator. Kursmaterialet fungerar i alla redskap och vi har försökt göra studierna så enkla som möjligt med tanke på tekniken.

Alla förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige, föreningens ordförande och övriga med förhandlingsrätt. 

Onsdag 9.3.2022
08:30 - 09:00
Testaa tekniikan toimivuus ennen kurssin alkua
09:00 - 09:45
Kursens öppnande
Halttunen Santeri
09:45 - 10:30
Aktuellt från JHL
Nyroos Margot
10:30 - 11:15
Olikheter mellan samarbetslagarna
Nyroos Margot
11:15 - 12:00
Omatoiminen lounas
12:00 - 13:30
Olikheter mellan samarbetslagarna
Nyroos Margot
13:30 - 14:00
Självständig lunchpaus
14:00 - 14:45
Erfarenheter från fältet
Luoma Mikaela
14:45 - 15:30
Erfarenheter från fältet
Luoma Mikaela
Torsdag 10.3.2022
09:00 - 09:45
Skillnaden mellan samarbetskommissionens möten och samarbetsförhandlingar
Nyroos Margot
09:45 - 10:30
Aktuellt från avtalsförhandlingarna
Ekström Håkan
10:30 - 11:15
Samarbetet med JHL-föreningen/JHL-förbundet och övriga samarbetspartners
Nyroos Margot
11:15 - 12:00
Omatoiminen lounas
12:00 - 13:30
Arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
Halttunen Santeri
13:30 - 14:00
Tauko
14:00 - 14:45
Olika aktörers roll i samarbetssammanhang
Halttunen Santeri
14:45 - 15:30
Förtroendemannens och arbetarskyddsfullmäktiges roll vid trepartsförhandlingar och hörande
Halttunen Santeri
Fredag 11.3.2022
09:00 - 10:30
Vad ska beaktas i ett övergångsavtal?
Nyroos Margot
10:30 - 11:15
Praktiska övningar
Halttunen Santeri
11:15 - 12:00
Omatoiminen lounas
12:00 - 12:45
Praktiska övningar
Nyroos Margot
12:45 - 13:30
Mediasynlighet i samband med pågående förhandlingar
Halttunen Santeri
13:30 - 14:00
Tauko
14:00 - 14:45
Mediasynlighet i samband med pågående förhandlingar
Halttunen Santeri
14:45 - 15:30
Kursens avslutande
Nyroos Margot

Anmäl dig här

← Visa alla kurser

Händelsens typ:

Utbildning Utbildning

Arrangör:

JHL-opisto Tampere sivutoimipiste / etäopetus