Gå till innehållet

Grundkurs i arbetarskydd, 5 dagar

Tidpunkt:

30.5. - 3.6.2022

Sista anmälningsdag:

25.04.2022

Plats:

Hotell Pommern


Kursens innehåll
Program
Bli förtrogen med arbetarskyddets grunder och förordningar samt arbetarskyddspersonalens uppgifter och verksamhetsförutsättningar. 
Lär dig arbeta förebyggande i arbetarskyddsfrågor i samarbete med arbetsplatsens personal och chefer. Bilda dig en uppfattning om företagshälsovårdens uppgifter. Gör upp en personlig studieplan för fortsatt utveckling av den egna sakkunskapen inom arbetarskydd och arbetshälsa.

Grundkursen är avsedd för arbetarskyddschefer, arbetarskyddsfullmäktige, vice arbetarskyddsfullmäktige, arbetarskyddsombud samt till medlemmar och suppleanter i arbetarskyddskommissionen eller motsvarande samarbetsorgan på arbetsplatsen. Kursen är avlönad enligt den egna branschens utbildningsavtal för personer som sköter de uppgifter som nämnts ovan.

Måndag 30.5.2022
09:30 - 10:00
Morgonkaffe med tilltugg
10:00 - 10:45
Välkommen och utbildningens mål
Johnsson Tom
10:45 - 11:30
Arbetarskyddets mål och grundbegrepp
Johnsson Tom
11:30 - 12:15
Lunch
12:15 - 13:45
Arbetarskyddssituationen och utvecklingen på arbetsplatserna
Johnsson Tom
13:45 - 14:15
Kaffe
14:15 - 15:00
Arbetarskyddssituationen och utvecklingen på arbetsplatserna fortsätter
Johnsson Tom
15:00 - 15:45
Ansvar och uppgifter inom arbetarskyddet på arbetsplatsen
Johnsson Tom
15:45 - 16:30
Att hålla studiedagbok och utnyttjande av denna under utbildningen
Johnsson Tom
17:00 - 18:00
Middag
Tisdag 31.5.2022
08:00 - 08:30
Morgonkaffe med tilltugg
08:30 - 09:15
Repetition av gårdagens ämnesområden och presentation av dagens ämnen
Johnsson Tom
09:15 - 11:30
Arbetarskyddslagen som stöd för verksamheten
Johnsson Tom
11:30 - 12:15
Lunch
12:15 - 13:00
Tillsynslagen och avtalen
Johnsson Tom
13:00 - 13:45
Samarbetet på arbetsplatsen
Johnsson Tom
13:45 - 14:15
Kaffe
14:15 - 15:45
Samarbetet på arbetsplatsen fortsätter
Johnsson Tom
15:45 - 16:30
Vi fyller i studiedagboken
Johnsson Tom
17:00 - 18:00
Middag
Onsdag 1.6.2022
08:00 - 08:30
Morgonkaffe med tilltugg
08:30 - 09:15
Repetition av gårdagens ämnesområden och presentation av dagens ämnen
Johnsson Tom
09:15 - 10:45
Arbetarskyddet på arbetsplatsen
Johnsson Tom
10:45 - 11:30
Riskbedömning
Johnsson Tom
11:30 - 12:15
Lunch
12:15 - 13:45
Arbetarskyddets verksamhetsplan
Johnsson Tom
13:45 - 14:15
Kaffe
14:15 - 15:45
Belastningsfaktorer på arbetsplatsen
Johnsson Tom
15:45 - 16:30
Vi fyller i studiedagboken
Johnsson Tom
17:00 - 18:00
Middag
Torsdag 2.6.2022
08:00 - 08:30
Morgonkaffe med tilltugg
08:30 - 09:15
Repetition av gårdagens ämnesområden och presentation av dagens ämnen
Johnsson Tom
09:15 - 10:00
Företagshälsovårdens uppgifter
10:00 - 11:30
Företagshälsovårdslagen
Johnsson Tom
11:30 - 12:15
Lunch
12:15 - 13:45
Företagshälsovårdens verksamhetsplan och samarbete
Johnsson Tom
13:45 - 14:15
Kaffe
14:15 - 15:45
Arbetarskyddets verktyg på arbetsplatsen
Johnsson Tom
15:45 - 16:30
Informationskällor för arbetarskydd
Johnsson Tom
17:00 - 18:00
Middag
Fredag 3.6.2022
08:30 - 09:00
Morgonkaffe med tilltugg
09:00 - 10:30
Repetition av veckans teman
Johnsson Tom
10:30 - 11:15
Vilka är mina uppgifter på arbetsplatsen efter kursen
Johnsson Tom
11:15 - 12:00
Lunch
12:00 - 12:45
Utarbetande av en personlig studieplan
Johnsson Tom
12:45 - 13:30
Utvärdering av kursen och avslutning
Johnsson Tom
13:30 - 14:00
Kursen avslutas med eftermiddagskaffe

Anmäl dig här

← Visa alla kurser

Händelsens typ:

Utbildning Utbildning

Kursens tema:

Kurser i arbetarskydd

Arrangör:

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry