Gå till innehållet

GRUNDKURS I ARBETARSKYDD, 5 DAGAR

Aika:

11. - 15.3.2019

Anmälningstiden går ut:

11.02.2019

Adress:

JHL-OPISTO

”Bli förtrogen med arbetarskyddets grunder och förordningar samt arbetarskyddspersonalens uppgifter och verksamhetsförutsättningar. Lär dig arbeta förebyggande i arbetarskyddsfrågor i samarbete med arbetsplatsens personal och chefer. Bilda dig en uppfattning om företagshälsovårdens uppgifter. Gör upp en personlig studieplan för fortsatt utveckling av den egna sakkunskapen inom arbetarskydd och arbetshälsa. Grundkursen är avsedd för arbetarskyddschefer, arbetarskyddsfullmäktige, vice arbetarskyddsfullmäktige, arbetarskyddsombud samt till medlemmar och suppleanter i arbetarskyddskommissionen eller motsvarande samarbetsorgan på arbetsplatsen. Kursen är avlönad enligt den egna branschens utbildningsavtal för personer som sköter de uppgifter som nämnts ovan. ”

Se bilaga:

grundkurs-i-arbetarskydd-11.-15.3.2019-5-dagar.pdf

Du kan alltid anmäla dig till JHL:s egna kursser via Medlemsservice 24h.

← Visa alla kurser

Händelsens typ:

Utbildning