Gå till innehållet

Fortsättningskurs i arbetarskydd, 5 dagar

Tidpunkt:

5. - 9.9.2022

Sista anmälningsdag:

01.08.2022

Plats:

Hotell Pommern


Kursens innehåll
Program

Kursens mål är att stärka färdigheterna och kunskapen man fått på grundkursen. Bli förtrogen med skyldigheterna, mätarna och metoderna i arbetarskyddsarbetet. Utveckla dig som samarbetspartner med chefer och personal. Utveckla dig som samarbetspartner med företagshälsovården. Stärk dina kunskaper om främjande av välbefinnandet i arbetet. 

Mellanuppgiften höjer deltagarens färdigheter att utveckla arbetarskyddsverksamheten i arbetsgemenskapen.

Fortsättningskursen är avsedd för arbetarskyddschefer, arbetarskyddsfullmäktige, vice arbetarskyddsfullmäktige, arbetarskyddsombud samt till medlemmar och suppleanter i arbetarskyddskommissionen eller motsvarande samarbetsorgan på arbetsplatsen som gått grundkursen i arbetarskydd. Kursen är avlönad enligt den egna branschens utbildningsavtal för personer som sköter de uppgifter som nämnts ovan.

Måndag 5.9.2022
10:00 - 10:45
Välkommen, presentation av deltagarna och utbildningens mål
Johnsson Tom
10:45 - 11:30
Utgångsläget för deltagarna, genomgång av den förberedande uppgiften
Johnsson Tom
11:30 - 12:15
Lunch
12:15 - 13:00
Repetition av vad som behandlats på grundkursen
Johnsson Tom
13:00 - 13:45
Säkerhetsklimat och -kultur
Johnsson Tom
13:45 - 14:15
Kaffe
14:15 - 15:45
Inskolning och handledning på arbetsplatsen
Johnsson Tom
15:45 - 16:30
Att hålla studiedagbok och utnyttjande av denna under utbildningen
Johnsson Tom
16:30 - 17:30
Middag
Tisdag 6.9.2022
08:30 - 09:15
Repetition av gårdagens ämnesområden och presentation av dagens ämnen
Johnsson Tom
09:15 - 10:00
Arbetarskyddslagen 10§
Johnsson Tom
10:00 - 10:45
Riskbedömning på arbetsplatsen
Johnsson Tom
10:45 - 11:30
Arbetarskyddslagen kapitel 5, Kemikaliesäkerhet, radon, asbest
Johnsson Tom
11:30 - 12:15
Lunch
12:15 - 13:45
Lagar och förordningar gällande arbetsmiljön på arbetsplatsen: Buller, vibrationer, kemiska och biologiska agenser
Johnsson Tom
13:45 - 14:15
Kaffe
14:15 - 15:45
Personalutrymmen, inomhusmiljö, maskinsäkerhet, fysisk och psykisk belastning, värmeförhållanden, belysning, strålning, inomhusmiljö
Johnsson Tom
15:45 - 16:30
Vi fyller i studiedagboken
Johnsson Tom
16:30 - 17:30
Middag
Onsdag 7.9.2022
08:30 - 09:15
Repetition av gårdagens ämnesområden
Johnsson Tom
09:15 - 11:30
Vi övar riskbedömning
Johnsson Tom
11:30 - 12:15
Lunch
12:15 - 13:45
Grupperna presenterar sina resultat från riskbedömningarna
Johnsson Tom
13:45 - 14:15
Kaffe
14:15 - 15:45
Åtgärder och beslut efter riskbedömningen, riskhantering
Johnsson Tom
15:45 - 16:30
Vi fyller i studiedagboken
Johnsson Tom
16:30 - 17:30
Middag
Torsdag 8.9.2022
08:30 - 09:15
Repetition av gårdagens ämnesområden och presentation av dagens ämnen
Johnsson Tom
09:15 - 11:30
Arbetsolycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar samt behandlingen av dessa på arbetsplatsen - Noll är möjligt
Johnsson Tom
11:30 - 12:15
Lunch
12:15 - 13:00
Personlig skyddsutrustning
Johnsson Tom
13:00 - 13:45
Gemensam arbetsplats, roller och ansvar.
Johnsson Tom
13:45 - 14:15
Kaffe
14:15 - 15:45
Företagshälsovårdens arbetsplatsbesök, och arbetarskyddsinspektioner Vad betyder dessa, varför delta
Johnsson Tom
15:45 - 16:30
Vi fyller i studiedagboken
Johnsson Tom
16:30 - 17:30
Middag
Fredag 9.9.2022
09:00 - 09:45
Repetition av veckans teman
Johnsson Tom
09:45 - 11:15
Vilken roll har arbetarskyddet i ledning av säkerheten och hälsan på arbetsplatsen?
Johnsson Tom
11:15 - 12:00
Lunch
12:00 - 13:30
Utvecklandet av säkerhetskulturen, hur skall jag bidra
Johnsson Tom
13:30 - 14:00
Kursen avslutas med eftermiddagskaffe

Anmäl dig här

← Visa alla kurser

Händelsens typ:

Utbildning Utbildning

Kursens tema:

Kurser i arbetarskydd

Arrangör:

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry