Gå till innehållet

Vilken försäkring ersätter om en arbetstagare råkar ut för ett olycksfall då hen är på väg till coronavaccination?

Om en arbetstagare råkar ut för ett olycksfall på vägen till coronavaccination, ersätts detta troligtvis från personens egen fritidsolycksfallsförsäkring eller från den fritidsolycksfallförsäkring som arbetsgivaren har tecknat för sina arbetstagare, inte från arbetsgivarens lagstadgade försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Detta eftersom coronavaccinet inte är ett lagstadgat vaccin enligt lagen om företagshälsovård. Då kan inte arbetstagaren förordnas att ta vaccinet, utan vaccinet tas frivilligt. Om nämnda försäkringar inte finns, fås troligen ingen ersättning alls.

Samma ersättningssätt torde också gälla för arbetstagare och studerande inom hälsovården. Coronavaccinet är inte ett vaccin för arbetstagare för att skydda patienter enligt lagen om smittsamma sjukdomar § 48.  Vaccinet är i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar § 45 enligt statsrådets beslut ett allmänt frivilligt vaccin, varvid ersättning ska sökas antingen via den fritidsolycksfallförsäkring som arbetsgivaren har tecknat för personalen eller via personens egen fritidsolycksfallsförsäkring.

Det är ändå bra att komma ihåg att det tillsvidare inte finns någon rättspraxis om huruvida ett sådant olycksfall skulle ersättas som olycksfall under arbetsfärd. Därför vore det bra att besvära sig över försäkringsbolagens eventuella avslag, så att praxis uppkommer. I besvären lönar det sig att betona att arbetsgivaren kraftigt rekommenderar att vaccinet tas och att vaccinet upprätthåller arbetsförmågan.