Gå till innehållet

Vilka arbetsuppgifter är sådana där ett avbrott kan äventyra liv och hälsa? Vem bestämmer om det?

I strejkvarslet definieras de uppgifter som kan äventyra liv och/eller hälsa om de lämnas ogjorda. Dessa uppgifter omfattas inte av strejkvarslet.

Efter utfärdandet av strejkvarsel för förtroendemännen vid behov lokala förhandlingar.