Gå till innehållet

Vilka är de klienter eller patienter som har särskilt hög risk för en allvarlig form av covid-19 enligt 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar?

Risken för allvarliga konsekvenser av sjukdomen covid-19 för klienter och patienter ska bedömas på medicinska grunder.

Till riskgruppen hör till exempel äldre samt personer med underliggande sjukdomar som mycket kraftigt ökar känsligheten för allvarlig covid-19.  Personer med sådana underliggande sjukdomar som medför en mycket stor risk för covid-19 är till exempel personer som ingår i grupp 1 eller 2 enligt den förteckning som Institutet för hälsa och välfärd utarbetat utifrån en medicinsk riskbedömning. Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom – THL