Gå till innehållet

Vem ska jag kontakta om jag är oense med arbetsgivaren om arbetstidsförlängningen?

Diskutera frågan först med din närmaste chef. I detta skede är det bäst att skriftligen förklara vad meningsskiljaktigheten gäller.

Om diskussionen inte löser situationen, ska du kontakta din förtroendeman. Vid behov är förtroendemannen sedan i kontakt med regionkontoret. Om du inte har en JHL-ansluten förtroendeman på arbetsplatsen, kan du också kontakta regionkontoret direkt.