Gå till innehållet

Varför kan arbetstagarens lönebetalning avbrytas?

Om en person som arbetar med de uppgifter som avses i lagen om smittsamma sjukdomar 48 a § inte är har ett sådant skydd mot covid-19 som förutsätts i bestämmelsen, har hen inte ur ett patientsäkerhetsperspektiv förutsättningar att fortsätta sitt arbete.

Eftersom arbetstagaren själv har fattat beslutet att inte skaffa sig det skydd mot covid-19 som förutsätts i bestämmelsen, hindras arbetet av en orsak som beror på hen själv.

När arbetstagarens arbete hindras av en orsak som beror på hen själv, är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön.

Om du är ovaccinerad av medicinska skäl och inte vill påvisa att du är skyddad mot covid-19 med regelbundna tester, behandlas du likvärdigt med dem som är ovaccinerade av andra orsaker.