Gå till innehållet

Vad ska jag göra om jag trakasseras på arbetet?

Säg tydligt åt den som trakasserar att du inte tycker om beteendet. Du kan också skriva ett meddelande. Spara själv en kopia. Om det inte räcker, ska du ta kontakt med din chef.

Du kan också kontakta företagshälsovården, förtroendemannen, arbetarkskyddsfullmäktige, ditt fackförbund eller jämställdhetsombudsmannen. På din begäran för de saken vidare.

Du ska också skriva upp alla händelser och platser samt namnen på alla närvarande.