Gå till innehållet

Vad ska jag göra om jag misstänker att det föreligger risk för coronavirussmitta på min arbetsplats?

En person som rest till ett område som klassificeras som epidemiområde kan återvända till arbetet på normalt sätt men ska vara uppmärksam på sina symtom i två veckors tid. Om du har anledning att misstänka att du eller din kollega blivit utsatt för coronavirussmitta till exempel till följd av en resa till riskområde, ta upp saken med din chef. Det är arbetsgivarens plikt att trygga säkerheten i arbetet. Det kan till exempel handla om temporärt ändrat semesterförfarande, distansarbete och skyddsutrustning. Arbetshälsoinstitutets anvisningar för arbetstagare finns här och anvisningar till arbetsgivarna här.