Gå till innehållet

Vad ska jag göra om arbetsgivaren trots övertids- och skriftbytesförbudet kräver byte av arbetsskift?

Om arbetsgivaren ensidigt ändrar din arbetsskiftsförteckning (eller vill tvinga dig att fortsätta ditt arbetsskift), kräv att arbetsgivaren bevisligen ger en ändring/order per e-post, textmeddelande eller med blanketten Arbetsgivarens order om fortsättning av arbetsskift.

Spara meddelandet du fått och sänd det till din förtroendeman eller regionkontoret.