Gå till innehållet

Vad ska jag göra om arbetsgivaren beordrar mig att utföra nödarbete?

Om arbetsgivaren vill att du ska utföra nödarbete, be hen visa att hen har gjort en anmälan om nödarbete till regionens tillsynsmyndighet. Om det enligt arbetsgivaren är fråga om nödarbete kan arbetsgivaren förlänga arbetstiden med ett ensidigt beslut.

Anmälan måste inkludera orsaken för nödarbetet, nödarbetets omfattning och nödarbetets sannolika varaktighet. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att anmälan görs. Förtroendemannen ger för JHL-medlemmarnas del sitt utlåtande om huruvida arbetet uppfyller kriterierna för nödarbete. Den slutliga tolkningen av frågan görs av regionförvaltningsverket.

JHL följer med utförandet av nödarbete. Om arbetsgivaren inte ber om ett utlåtande av förtroendemannen, utan skickar anmälan utan utlåtande, ska detta anmälas till regionkontoret.  Även regionförvaltningsverket noterar den eventuella avsaknaden av ett utlåtande i sitt beslut.