Gå till innehållet

Vad ska jag göra om arbetsgivaren beordrar mig att jobba övertid eller byta skift under övertids- och skiftbytesförbudet?

Om arbetsgivaren kräver att du ska jobba övertid eller byta skift ska du be att få ordern om ändringen skriftligt. Be arbetsgivaren fylla i motiveringen noggrant. Du kan använda denna blankett:

Arbetsgivarens order 2022 (pdf, 35 KB)

Lämna in blanketten till din förtroenderepresentant, till regionkontoret eller till adressen lakko@jhl.fi.

Om arbetsgivaren inte går med på att fylla i blanketten, be hen dokumentera ordern skriftligt på något annat sätt. Den skriftliga orderna ska innehålla exakta anteckningar om tidpunkten för övertiden/skiftbytet samt motiveringarna för det ensidiga beslutet.

Vi vill påminna om att övertidsarbete och skiftbyte alltid förutsätter arbetstagarens samtycke om arbetsgivaren inte kan framföra en grundad anledning till beslutet.

En grundad anledning kan vara till exempel en epidemi, eller andra överraskande faktorer som arbetsgivaren inte har kunnat förbereda sig på. Det att övertids- och skiftbytesförbudet orsakar personalbrist under skiftet är inte en grundad anledning som ger arbetsgivaren rätt att ensidigt kräva övertidsarbete eller skiftbyte.

Om det upprepade gånger uppstår situationer där arbetsskiftet är underdimensionerat kan du också anmäla det till förtroenderepresentanten, regionkontoret eller regionens tillsynsmyndighet.

Om arbetsgivaren vill att du ska utföra nödarbete, be hen visa att hen har gjort en anmälan om nödarbete till regionens tillsynsmyndighet. Om det är fråga om nödarbete kan arbetsgivaren förlänga arbetstiden med ett ensidigt beslut. Sådant arbete är övertidsarbete i enlighet med bestämmelserna i kollektivavtalet.

I fall där liv eller hälsa äventyras om arbetet blir ogjort ska du fortsätta arbeta/byta skift.  Dessa situationer bedöms från fall till fall. Kom även i dessa fall ihåg att be arbetsgivaren om en skriftlig order och lämna in den till din förtroenderepresentant, till regionkontoret eller till adressen lakko@jhl.fi.

Arbetsskiftsförteckningen ska delges arbetstagarna i skriftlig form senast en vecka före den tidsperiod som förteckningen avser börjar.

Efter det får arbetsskiften enligt kollektivavtalet ändras endast i samförstånd med arbetstagaren eller av en grundad anledning. En grundad anledning är inte t.ex. en sjukfrånvaro eller en annan anledning som faller under arbetsgivarens skyldigheter. Arbetsgivaren ska vara förberedd på sådana situationer.   Under övertids- och skiftbytesförbuden ska arbetstagare undvika att komma överens om övertidsarbete eller skiftbyten som sker på arbetsgivarens initiativ, och hänvisa till JHL:s övertids- och skiftbytesförbud.

Arbetsgivaren får inte rikta påtryckningar eller påföljder mot individuella arbetstagare på grund av JHL:s organisatoriska beslut. Kontakta omedelbart din förtroenderepresentant eller regionkontoret om sådant sker.