Gå till innehållet

Vad händer vid återgång till arbetet efter strejken?

Man återgår till arbetet efter att strejken tagit slut genom att gå till följande arbetsskift som inleds i enlighet med den fastställda arbetsskiftförteckningen.

Till exempel: Strejken avslutas tisdagen den 23.10 kl. 24.00, så man går till arbetet till följande skift som inleds därefter.

I beslutet om avslutande av strejken kan man noggrannare komma överens om åtgärder och villkor enligt vilka strejken avslutas och när arbetstagarna senast ska återvända till arbetet. Man ska återvända till arbetet enligt avtalet eller genast då man för besked om avslutande av strejken av fackförbundet eller förtroendemannen.