Gå till innehållet

Vad händer vid återgång till arbetet efter strejken?

Man återgår till arbetet efter att strejken tagit slut genom att gå till följande arbetsskift som inleds i enlighet med den fastställda arbetsskiftförteckningen.

Till exempel: Strejken avslutas tisdagen den 23.10 kl. 24.00, så man går till arbetet till följande skift som inleds därefter.

I beslutet om avslutande av strejken kan man noggrannare komma överens om åtgärder och villkor enligt vilka strejken avslutas och när arbetstagarna senast ska återvända till arbetet.