Gå till innehållet

Vad händer om jag vägrar att förlänga arbetstiden med stöd av att jag kommit överens om arbetstiden i arbetsavtalet?

Vid oenigheter ska arbetstagaren inte vägra att jobba längre. Arbetsgivaren har tolkningsföreträde gällande arbetskollektivavtalets bestämmelser. Vägran skulle kunna leda till onödiga tvistemål, såsom t.ex. arbetsvägran eller varning. Giltigheten i arbetsgivarens tolkning prövas senare och i sista hand avgör domstol om arbetstiden kunde förlängas eller inte.