Gå till innehållet

Vad händer om jag reser utomlands (på semester)?

Utrikesministeriet allmänna världsomfattande rekommendation på grund av coronapandemin är: undvik allt onödigt resande. Undantaget till denna rekommendation utgörs av de länder för vilkas del regeringen har upphävt begränsningarna för inresa i landet.

Regeringen bedömer varje vecka behovet och omfattningen av inresebegränsningar på basis av det epidemiologiska läget.  Förteckningen av länder kan ändras varje vecka, så den som ska resa ska kontrollera situationen på Utrikesministeriets webbplats.

Upphävande av begränsningarna betyder att man kan komma på semesterresa till Finland och resa från Finland till landet ifråga utan behov av att tillämpa en frivillig karantän på 14 dygn.

Från och med 12.10.2020 förkortas den frivilliga karantänen från 14 dagar till 10 dagar. Den karantän som smittskyddsläkaren förordnar är 14 dagar lång. Längden på isolering i hemmet vid lindrig coronavirusinfektion, som inte leder till sjukhusvård, är 10 dagar. (Mer information på THL:s webbplats)

På motsvarande sätt, då inresa i landet begränsas, kan man inte komma till Finland på fritidsresa. Om en person kommer till Finland av en accepterad orsak, ska hen tillämpa frivillig karantän i 14 dygn. Inresande kan också hänvisas till ett frivilligt coronatest på flygstationen eller i hamnen och läkaren kan på basis av en riskbedömning försätta personer i karantän.

Personer som återvänder från utlandet ska iaktta THL:s karantänrekommendation.

Den som planerar en resa ska iaktta att trots Finlands beslut om gränsövergång kan alla världens länder kan införa begränsningar för gränsövergång vid sina egna gränser. Inresa till sådana länder kan vara omöjligt.

Kontrollera alltid med myndigheterna i respektive land vilka de aktuella bestämmelserna för inresa är innan du åker på resa. Du kan till exempel vända dig till ambassaden.

På grund av pandemin kan situationen förändras plötsligt och oförutsägbart. Hemkomsten i Finland kan tidigareläggas eller försvåras. Tillgången till hälsovårdstjänster kan vara begränsad i landet. I den pandemisituation som nu råder kan utrikesministeriets förmåga att hjälpa finländska medborgare i trångmål vara begränsad.

Kontrollera också Gränsbevakningsväsendets anvisningar.

Om du konstateras har coronavirussmitta efter du återvänt från utlandet…

…ska du försöka få ett intyg om karantän av kommunens/samkommunens ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar. Då är du berättigad att få FPA:s dagpenning för smittsamman sjukdomar. Dapenning för smittsamma sjukdomar betalas för hela den tid som karantänen pågår.

Dagpenning beviljas inte om sjukledigheten skrivits ut av den egna företagsläkaren eller någon annan läkare.

Arbetsgivaren är skyldig att betala lön för sjukdomstid enligt det kollektivavtal som tillämpas för ditt anställningsförhållande och enligt lönebestämmelserna. Den tidsperiod som lönen betalas ut på den grunden kan ändå vara kortare än den tid som det tar att återhämta sig från coronaviruset och återfå arbetsförmågan.

Om arbetsgivaren hindrar arbetstagaren att utföra sitt arbete i 14 dygn som en försiktighetsåtgärd efter hemkomsten från en utlandsresa, ska lön betalas.

JHL anser att det nu finns skäl att undvika utrikesresor. Om du ändå beslutar dig för att åka utomlands, till exempel under din semester, lönar det sig för dig att läsa utrikesministeriets webbanvisningar noggrant innan du fattar beslut att resa. Där finns information om vad du ska beakta, till exempel beträffande sjukvård i det andra landet. Om till exempel landet du reser till inför begränsningar för utresa från landet medan du är i landet och flygen annulleras, kan du bli tvungen att stanna i landet under lång tid.

Den som åker på resa tar en medveten risk att till exempel inte kunna återgå till arbetet i tid.

Se också

Inrikesministeriets anvisningar