Gå till innehållet

Vad händer om jag reser utomlands (på semester)?

Om du ändå beslutar dig för att åka utomlands, borde du efter återkomsten iaktta en 14 dagars frivillig karantän. Under frivillig karantän kan du gå på jobb men ska under de 14 dagarna undvika alla onödiga kontakter:

 • du kan röra dig hemifrån till jobbet och från jobbet hem och utföra alla nödvändiga ärenden om ingen kan utföra dem för din räkning
 • använd egen bil/cykel för arbetsresorna och undvik kollektivtrafik, om möjligt
 • det är möjligt att komma överens med arbetsgivaren om att jobba på distans i 14 dygn om dina arbetsuppgifter möjliggör det.

Om du ändå misstänker att du utsatts för coronavirussmitta eller du har symptom som tyder på coronavirus, FÅR DU INTE GÅ TILL ARBETET. Du ska genast ta kontakt med företagshälsovården och agera enligt de anvisningar du får.

Om du konstateras ha coronavirussmitta efter att du återvänt från utlandet, ska du försöka få ett intyg om karantän av kommunens/samkommunens ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar. Då är du berättigad att få FPA:s dagpenning för smittsamman sjukdomar. Dapenning för smittsamma sjukdomar betalas för hela den tid som karantänen pågår.

Dagpenning beviljas inte om sjukledigheten skrivits ut av den egna företagsläkaren eller någon annan läkare.

Arbetsgivaren är skyldig att betala lön för sjukdomstid enligt det kollektivavtal som tillämpas för ditt anställningsförhållande och enligt lönebestämmelserna. Den tidsperiod som lönen betalas ut på den grunden kan ändå vara kortare än den tid som det tar att återhämta sig från coronaviruset och återfå arbetsförmågan.

Om arbetsgivaren hindrar arbetstagaren att utföra sitt arbete i 14 dygn som en försiktighetsåtgärd efter hemkomsten från en utlandsresa, ska lön betalas.

JHL anser att det nu finns skäl att undvika utrikesresor. Om du ändå beslutar dig för att åka utomlands, till exempel under din semester, lönar det sig för dig att läsa utrikesministeriets webbanvisningar noggrant innan du fattar beslut att resa. Där finns information om faktorer som det lönar sig att beakta, till exempel om det utfärdas begränsningar för resandet på reseorten medan resan pågår. Det kan vara frågan om till exempel begränsningar som gäller utresa ur landet eller att flygen upphör att trafikera. Då kan du bli tvungen att stanna i landet längre tider. Ta reda på hur du får sjukvård osv.

Den som åker på resa tar en medveten risk att till exempel inte kunna återgå till arbetet i tid.

Information om reserestriktioner

Se också

Inrikesministeriets anvisningar

Beslutet om återgång till bevakningen av inre gränsövergångar har inte påverkat den grundlagsenliga rörelsefriheten, enligt vilken finska medborgare inte får hindras att komma in i landet. Var och en har också rätt att lämna landet, om inte personens rätt att resa har hindrats av reseförbud eller på annat lagligt sätt. Fritidsresor till utlandet kan inte rekommenderas.

Frivillig karantän i 14 dygn för dem som kommer till landet

En person som reser in i landet ska i 14 dygn begränsa alla onödiga närkontakter och iaktta frivillig karantän. Vid frivillig karantän är det tillåtet att röra sig mellan hemmet och arbetsplatsen samt att uträtta nödvändiga ärenden.

Denna princip tillämpas inte för personal inom akutvård och räddningsväsendet eller personalen inom Gränsbevakningsväsendet och Tullen.

https://intermin.fi/sv/aktuellt/corona

Utrikesministeriets anvisningar

Utrikesministeriets reserekommendation för hela världen är: ”undvik resor som inte är nödvändiga”.

Med onödigt resande avses till exempel fritidsresande.

En person som reser till Finland från utlandet ska i 14 dygn begränsa alla onödiga närkontakter och iaktta frivillig karantän. Mer information på THL:s webbplats.

Frågor och svar om resande och coronavirus

THL:s anvisningar

Anvisningar för resenärer och arbetstagare som reser till Finland

En person som reser till Finland från utlandet ska i 14 dygn begränsa alla onödiga närkontakter och iaktta frivillig karantän. Den som är i frivillig karantän får röra sig mellan arbetsplatsen och bostaden. Också annan nödvändig färdsel är tillåten. Åk med egen bil om det är möjligt.

Kom ihåg följande:

 • Undvik fysiska närkontakter och iaktta ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter till andra människor.
 • Uträtta endast nödvändiga ärenden.
 • Undvik folkmassor och närkontakter så mycket som möjligt.
 • Om närkontakter inte kan undvikas, tvätta händerna med tvål och vatten genast efter varje kontakt.
 • Iaktta god hand- och hosthygien.
  Läs anvisningarna för god hand- och hosthygien

Om du ska börja arbeta inom social- och hälsovården – kom överens med din arbetsgivare om eventuella arbetsarrangemang. Arbetsgivaren ska bedöma smittorisken och vid behov ändra dina arbetsuppgifter i 14 dygns tid från att du anlänt till Finland för att försäkra sig om klient- och patientsäkerheten samt arbetsgemenskapens säkerhet.

Om du får symptom i lufvägarna och misstänker coronavirussmitta:

Ta genast kontakt med företagshälsovården. Du kan

 • göra en symptombedömning på webbplatsen omaolo.fi
 • ring hälsovårdscentralen eller jouren på området. Du kan också ringa jourhjälpen på numret 116117

Resor och coronaviruspandemin