Gå till innehållet

Vad händer med behovsprövad arbets- och tjänstledighet under strejken?

Om din ansökan om behovsprövad ledighet har godkänts före strejken, kan den inte annulleras under strejken. Du håller din ledighet trots strejken och har inte rätt till strejkbidrag.

Om du är ledig utan lön är du inte heller berättigad till lön.