Gå till innehållet

Vad gör strejkvakter och vem kan bli strejkvakt?

En strejkvakt är en person som övervakar att strejken genomförs. Strejkvaktens uppgift är att uppmana alla som försöker komma till arbetsplatsen för att utföra strejkbelagt arbete att lämna arbetsplatsen. Strejkvakterna håller ordning utanför den strejkbelagda arbetsplatsen, delar ut strejkmeddelanden och följer med arbetsgivarens agerande.

Strejkvakterna ska vara tillförlitliga och lugna personer. Uppgiften kräver gott tålamod och förmåga att behålla fattningen också i svåra situationer. Strejkvakten är föreningens representant och därmed också strejkare. Hen har inte rätt att gå till arbetsplatsen, vistas på arbetsplatsens område eller att använda arbetsgivarens arbetsredskap.

Ta kontakt med din förtroendeman, strejkkommittén eller en föreningsfunktionär om du vill bli strejkvakt.