Gå till innehållet

Vad gör jag när jag fått meddelande om permittering?

Anmäl dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån senast under den första permitteringsdagen. Det gör du lättast genom att logga in i Mina e-tjänster på arbets- och näringsbyråns webbplats.

Dagpenning betalas efter självrisktiden, alltså när du varit permitterad i sju hela arbetsdagar under högst åtta på varandra följande kalenderveckor.

Skicka din första ansökan tidigast söndagen efter självrisktiden. Dagpenningen ansöks alltid retroaktivt.

OBS! Dagpenningen måste sökas senast inom tre månader från den dag man vill ha dagpenning för.

Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena ger noggrannare instruktioner på sin webbplats på sidan Ansökningsanvisning för permitterade.