Gå till innehållet

Vad betyder vårdledighet och får jag lön om jag är vårdledig?

  • Med vårdledighet avses arbetstagarens rätt att bli helt och hållet borta från arbetet för att vårda sitt barn tills barnet fyller tre år. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön under vårdledigheten.
  • En vårdledig förälder kan ha rätt till hemvårdsstöd från Fpa.
  • Under vårdledigheten tjänar du i regel inte in tjänsteårs- eller erfarenhetstillägg. Kontrollera ändå vad ditt kollektivavtal säger om saken.
  • Vid partiell vårdledighet kan någondera föräldern ha förkortad arbetstid fram till utgången av barnets andra läsår i grundskolan. Hur arbetstiden förkortas avtalas på arbetsplatsen. Det vanligaste sättet att förkorta arbetstiden är sex timmars arbetsdagar.
  • Mer information om vårdledighet hittar du på Fpa:s webbplats.