Gå till innehållet

Vad avses med arbetsoförmåga?

Arbetsoförmåga är ett juridiskt begrepp som definieras i lagen. I arbetspensionslagen definieras arbetsoförmåga genom tre definitioner: delinvalidpension, full invalidpension och invalidpension på grund av yrkesmässig arbetsoförmåga (gäller över 60-åringar). Inom offentliga sektorn finns egna definitioner för arbetsoförmåga och allas arbetsoförmåga jämförs med personens eget arbete.

Tela: Bedömning av arbetsoförmåga Läs om vilka faktorer som inverkar i bedömningen av arbetsoförmåga