Gå till innehållet

Vad är familjeledigheter?

Som familjeledigheter räknas

  • graviditetsledighet
  • särskild graviditetsledighet
  • moderskaps- och faderskapsledighet (om barnets beräknade födelsetid varit före 4.9.2022 eller om du tagit ett adoptivbarn i vård senast 31.7.2022)
  • föräldraledighet
  • partiell föräldraledighet
  • vårdledighet
  • partiell vårdledighet
  • tillfällig vårdledighet
  • frånvaro av tvingande familjeskäl
  • frånvaro för vård av familjemedlem eller någon annan närstående.

Kontrollera vad kollektivavtalet som följs på din arbetsplats säger om avlöning under familjeledigheter.

På Fpa:s webbplats finns omfattande information om familjeledigheter och olika former av ekonomiskt stöd: