Gå till innehållet

Vad är ett tillräckligt skydd mot covid-19 enligt 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar?

Som tillräckligt skydd mot covid-19 anses

  • två vaccindoser och rekommenderad boosterdos
  • genomgången covid-19 och två vaccindoser
  • inom den senaste månaden genomgången, laboratorieverifierad covid-19.
  • Om du inte kan ta vaccinet av medicinska skäl anses ett tillräckligt skydd vara om du kan uppvisa ett negativt, laboratorieverifierat covid-19-test som tagits högst 72 timmar före du anländer till arbetsskiftet.

Genomgången covid-19 leder till ett immunsvar på samma sätt som en vaccindos. Undersökningar har visat att personer som har haft covid-19 får minst lika bra skydd av en vaccindos som andra får av två doser.  Immuniteten mot viruset som förorsakat sjukdomen håller i sig åtminstone 6-12 månader och skyddar sannolikt åtminstone till en del mot allvarlig sjukdom som förorsakas av olika virusvarianter.  Vaccinering kan effektivera immunsvaret. /THL

Påverkar en tidigare coronavirussjukdom vaccineringen? – THL

Temporär paragraf 48 a i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller för arbetsuppgifter inom social- och hälsovården

Följ aktivt THL:s webbplats, eftersom rekommendationerna kan förändras allteftersom vi får mer information om viruset.