Gå till innehållet

Vad är en strejkkommitté?

Strejkkommittéernas karaktär och verksamhetsfält beror alltid på strejkens karaktär. Strejkkommittéerna kan vara regionala, lokala eller arbetsplatsspecifika. Strejkkommittén leder det egna områdets strejk och sköter uppgifter i anslutning till strejken. Till en lokal strejkkommitténs uppgifter hör bl.a. att hålla kontakt med förtroendemännen och kontaktpersonerna på de strejkbelagda verksamhetsställena.