Gå till innehållet

Vad är de vanligaste orsakerna till nekande beslut om invalidpension?

  • Oftast avslås ansökan på en av följande grunder:
    • det finns inga medicinska orsaker för symtomen
    • på grund av reducerade arbetsförmåga kan den sökande inte utföra sitt nuvarande arbete, men genom rehabilitering kan hen eventuellt utföra annat arbete
    • ansökan om invalidpension lämnas in för tidigt – lagen krävs att arbetsoförmågan pågår oavbrutet i minst ett år innan sökanden kan beviljas invalidpension

Läs mer om invalidpension på Telas webbplats