Gå till innehållet

Tjänsteinnehavare och arbetskonflikter?

Tjänsteinnehavarnas strejk är laglig om den grundar sig på förbundets eller föreningens beslut. Tjänstemän och tjänsteinnehavara har ändå begränsad strejkrätt De får inte delta i sympati- och demonstrationsstrejker och inte heller i övertids- och skriftbytesförbud.

Tjänsteinnehavare är skyldiga att utföra skyddsarbete också vid tiden för arbetskonfliktsåtgärder. Med skyddsarbete avses arbete som är nödvändigt för att fara för medborgares liv eller hälsa ska kunna förhindras eller för att sådan egendom som speciellt utsätts för fara till följd av arbetskonflikten ska kunna skyddas.

Tjänstetvistnämnden avgör om den varslade arbetskonflikten är farlig för samhället. Då måste nämnden i sitt beslut uppmana till att helt avstå från deltagande i arbetskonflikten eller begränsa deltagandet på ett sätt som framgår ur beslutet.

Under andra fackförbunds arbetskonflikter är tjänsteinnehavaren endast skyldig att uppfylla sin tjänsteplikt.