Gå till innehållet

Skydd mot covid-19 förutsätts om man arbetar i ”närkontakt” med sådana klienter/patienter som har den allra högsta risken att få en allvarlig form av covid-19. Vad menas med närkontakt?

Närkontakt definieras enligt sakkunskap om de faktorer som inverkar på risken för spridning av covid-19. Bedömningen görs av Institutet för hälsa och välfärd (THL), sjukvårdsdistriktet samt den läkare som i kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar.  Enligt THL:s anvisning för åtgärder kan en närkontakt som orsakar exponering vara bl.a. vistelse i ett slutet utrymme i över 15 minuter (under en 24-timmarsperiod), till exempel i ett arbets-, mötes- eller väntrum. (ShUB 37/2021 rd RP 230/2021 rd).

Bedömningen påverkas av bl.a. social- och hälsovårdstjänsternas art, klienternas och patienternas eventuella skydd mot covid-19, uppgifter om eventuella nya muterade virusstammar och deras smittsamhet samt över huvud taget om vilka uppgifter som med beaktande av covid-19:s spridningssätt innebär en faktiskt risk för att klienter eller patienter ska exponeras för sjukdomen (RP 230/2021 rd).