Gå till innehållet

Ska man sluta ett arbetsavtal om arbetspliktsarbete?

Beredskapslagen 95 § 2 mom. om arbetsplikt för personal inom hälsovården tillämpas inte längre från och med 14.5.2020.

Inte heller beredskapslagens 96-103 § om den arbetspliktigas skyldighet att anmäla sig, arbetsförordnande, begränsningar i fråga om arbetsförordnande, villkoren i arbetspliktsförhållande och arbetspliktsregistret tillämpas längre från och med 14.5.2020.

Det är ändå möjligt att § 95 och 96-103 tas i bruk på nytt om coronavirusepidemin förvärras.

****

Nej.

I arbetsförordnandet är det inte fråga om ett anställningsförhållande utan ett arbetspliktsförhållande som baserar sig på beredskapslagen och som pågår högst två veckor och som kan förnyas en gång.

Den arbetspliktiga har rätt att efter arbetsförordnandet återgå till sina ordinarie uppgifter eller likartade uppgifter.

Om en kommunarbetsgivare till följd av coronavirusepidemin förordnar arbetstagaren till andra uppgifter för högst 8 veckors tid med hänvisning till AKTA 1 kap 10 §, finns varken behov eller orsak att sluta ett nytt arbetsavtal.