Gå till innehållet

Ska jag meddela mina chef om att jag deltar i strejken?

Utgångspunkten är att alla JHL-anslutna arbetstagare på arbetsplatsen deltar i strejken. Strejkbeslutet är ett organisationsbeslut (= fattats av förbundets beslutande organ) och bindande för alla medlemmar. Arbetstagaren behöver inte personligen underrätta sin chef om att hen deltar i strejken. Arbetstagaren har en lagstadgad rätt att delta i strejker.

Arbetsgivaren får inte utöva påtryckning på eller pressa arbetstagare som deltar i en stridsåtgärd som ordnas av fackförbundet. Alla arbetsgivarens motåtgärder ska avvärjas, falska rykten ska dementeras och medlemmen ska omedelbart meddela förtroendemannen eller en föreningsfunktionär om motåtgärderna. Denna meddelar vidare till regionkontoret.

Mer information ges av din förtroendeman eller regionkontoret.