Gå till innehållet

Ska det föras protokoll i samarbetsförhandlingarna?

Arbetsgivaren måste på begäran se till att det skrivs protokoll över förhandlingarna. Av protokollet bör framgå åtminstone tidpunkterna då förhandlingarna förts, vilka som deltagit i förhandlingarna och förhandlingsresultatet eller deltagarnas avvikande ställningstagande. Av de avvikande ställningstaganden bör framgå bägge parters ståndpunkter.

Det är viktigt att personalrepresentanten framför begäran att protokoll görs till arbetsgivaren. De som varit närvarande vid förhandlingarna justerar protokollet och bekräftar det med sin underteckning. Parterna kommer överens om protokolljustering och underteckningar.

Kolla i det kollektivavtal som tillämpas på din arbetsplats och i samarbetslagen eller kyrkans samarbetsavtal vad som gäller i fråga om protokoll.