Gå till innehållet

Rätt till lön efter utlandsresa

JHL-medlem: Res inte utomlands innan coronavirus-situationen lugnat ner sig och myndigheterna anser det vara tryggt att resa igen.  Flygfält och gränsstationer stängs överallt i världen. Det är möjligt att du måste stanna länge på reseorten utan att kunna ta dig därifrån. Under denna tid har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala lön åt dig.

Utrikesministeriet har 12.3.2020 gett anvisningen att finländarna ska undvika allt resande. Landets regering konstaterade vid presskonferensen 17.3.2020 att finländarna inte ska resa till utlandet. Regeringen gav en stark rekommendation att personer som återvänder till Finland från utlandet ska tillbringa 14 dygn i ”karantänlika förhållanden”, dvs. jobba på distans eller hålla sig borta från arbetet.

OBS! Karantänrekommendationerna ändras från och med 12.10.2020. Den frivilliag karantänen förkortas från 14 till 10 dagar. Karantän på beslut av smittskyddsläkare förkortas från 14 dagar till 10 dagar. Längden på isolering vid lindrig coronavirusinfektion förkortas från 14 dagar till 7 dagar.

Om en person trots dessa anvisningar har åkt utomlands (på fritidsresa) efter den 12.3, försätts hen efter åtkomsten till Finland i karantän för 14 dygn. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att betala lön för denna tid ifall arbetet inte går att utföra på distans.

I dessa situationer kan man anse att personen har tagit en medveten risk om att bli försatt i karantän när hen har åkt iväg på resa och att hen också varit medveten om att tiden i karantän är utan lön.

Om en person rest utomlands innan utrikesministeriet gav sin rekommendation om att inte resa utomlands den 12.3, och återvänt till Finland därefter och arbetsgivaren förordnar personen att stanna hemma i 14 dygn, ska arbetsgivaren betala lön för den tiden också i den situationen att arbetet inte kan göras på distans.

Kan arbetsgivaren förordna arbetstagaren att komma till jobbet genast då denna har återvänt från en resa utomlands?

Man kan utebli från arbetet mot arbetsgivarens order endast om kommunens eller sjukvårdsdistriktets läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar försatt personen i karantän med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar. Om arbetsgivaren, trots regeringens starka rekommendation om att arbetstagaren ska iaktta ”karantänlika förhållanden” i 14 dagar, antingen i distansarbete eller annars borta från arbetet, ändå förordnar en frisk och symptomfri arbetstagare att komma till arbetet, ska arbetstagaren följa ordern och gå till arbetet.

Bra att veta i anslutning till resande:

Kan arbetstagaren förordnas att ta ut två veckor semester hemma efter en utlandsresa, innan återgången till arbetet?

Nej, eftersom uttagande av semester sker i enlighet med semesterlagen och under den semesterperiod (2.5–30.9) som föreskrivs i den. Arbetsgivaren ska meddela semestertidpunkt senast en månad innan semestern inleds och detta binder arbetsgivaren. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan ändå sinsemellan komma överens om uttagande av semester också före semesterperioden (som inleds 2.5). Om personen åkt utomlands efter 12.3 och efter hemkomsten blir försatt i oavlönad karantän på 14 dagar, kan arbetstagaren och arbetsgivaren komma överens om att arbetstagaren tar ut semester under den tiden.

Om du redan har resebokningar för inkommande vår, lönar det sig att ta kontakt med researrangören. Om du blir tvungen att avboka din resa, får du mer information av Konkurrens- och konsumentverket