Gå till innehållet

Förlorar jag mina lediga dagar som förkortar arbetstiden, dvs. pekkanendagar, på grund av strejken?

Lediga dagar som förkortar arbetstiden, s.k. pekkanendagar, åtgår inte under strejken. Arbetstagaren har rätt att få nya lediga dagar efter strejken och dessa ska tas ut som lediga dagar eller enligt lokalt avtal som ersättning för inkomstbortfall.

Detta gäller även om utjämningsperioden för att hålla de lediga dagarna löper ut.