Gå till innehållet

Påverkas arbetstidsersättningarna av konkurrenskraftsavtalet?

Nej, arbetstidsersättningar betalas på samma sätt som tidigare.

Arbetsgivaren bestämmer om förläggningen av arbetstiden i enlighet med tjänste- och arbetskollektivavtalet. Om arbetstiden till exempel förläggs på en lördag eller söndag, ska man för arbetet betala arbetstidstillägg i enlighet med tjänste- och kollektivavtalet.