Gå till innehållet

Påverkar en karantän intjänandet av semester, det vill säga längden på nästa semester?

I semesterlagen betraktas frånvarotid som beror på bestämmelser utfärdade av myndigheter för att hindra spridning av en sjukdom som likställd med arbetstid (2. kap 7 § 4 mom.). Motsvarande semesterbestämmelse ingår i statens tjänste- och arbetskollektivavtal (5 §).

Karantäntiden påverkar med andra ord inte intjänandet av semester eftersom den enligt lagen likställs med arbetstid.