Gå till innehållet

På vilket sätt kan man försäkra att vattenförsörjningsmontören kan utföra sitt jobb tryggt under coronavirusepidemin, då arbetet förutsätter avläsning av mätare hemma hos personer?

Arbetsgivaren ska säkerställa arbetstagarnas säkerhet genom att till exempel på förhand utreda besöksobjekten, till exempel genom att se till att ingen är på plats då mätarna ska avläsas.

Man besöker inte ett objekt där man tror att någon som insjuknat eller misstänks ha insjuknat i coronavirus befinner sig. Detta måste utredas på förhand.

Arbetsgivaren ska försäkra sig om att skydda personerna som avläser vattenmätarna: de ska få åtminstone engångshandskar och vid behov andningsskydd. Dessutom ska arbetstagarna utbildas i hur man använder och tar av skyddsutrustningen på ett tryggt sätt.

Om annat arbete inte erbjuds och arbetstagarna inte kan utföra sitt arbete utan att utsätta sig för fara ska arbetsgivaren utreda om det föreligger grund för att permittera arbetstagarna med iakttagande av permitteringsreglerna.