Gå till innehållet

På vilka personer inom social- och hälsovårdsbranschen kan undantagsåtgärder i anknytning till arbetstid, semester och uppsägningstid tillämpas?

Från och med 16.6.2020 kan inte längre undantag  göras för några som helst uppgifter eftersom regeringen upphävde förordningarna om ibruktagande av undantagslagen.

Undantagsåtgärder kan tillämpas

  • på yrkespersoner inom hälsovården som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) och förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) samt på personer som uppfyller förutsättningarna för att få arbeta med yrkespersoners uppgifter, vilka är
    • läkare, tandläkare, sjukskötare, hälsovårdare, laboratorieskötare, fysioterapeuter, röntgenskötare, provisorer, farmaceuter och närvårdare.
  • på yrkespersoner inom socialvården enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) och förordningen om yrkesutbildade personer inom socialvården (153/2016), vilka är
    • socialarbetare, socionomer, geronomer, rehabiliteringshandledare, närvårdare, hemvårdare och vårdare av utvecklingsstörda som avlagt examen på skolnivå innan närvårdarexamen fanns.
  • på andra yrkespersoner inom social- och hälsovårdsenheterna än de som avses i lagarna om yrkespersoner, vilka är
    • yrkespersoner inom anstaltsvården, logistiktjänster, tvätteritjänster, instrumentvård, teknisk service, bespisning och transport av patientmåltider, säkerhetstjänster och personer som ansvarar för IT-stöd samt personer inom läkemedelsförsörjningen inom andra uppgifter än yrkespersoner inom social- och hälsovård.

Också på personer inom ovanstående uppgifter kan undantagsåtgärder i anslutning till arbetstid och semester tillämpas om coronavirusepidemin så kräver.

  • Dessa undantagsbefogenheter kan utnyttjas endast om situationen inte är hanterbar med regelmässiga befogenheter.