Gå till innehållet

Omfattas studerande av arbetsplikt?

Beredskapslagen 95 § 2 mom. om arbetsplikt för personal inom hälsovården tillämpas inte längre från och med 14.5.2020.

Inte heller beredskapslagens 96-103 § om den arbetspliktigas skyldighet att anmäla sig, arbetsförordnande, begränsningar i fråga om arbetsförordnande, villkoren i arbetspliktsförhållande och arbetspliktsregistret tillämpas längre från och med 14.5.2020.

Det är ändå möjligt att § 95 och 96-103 tas i bruk på nytt om coronavirusepidemin förvärras.

****

Ja, under vissa förutsättningar.

  • Medicine studerande på 4 och 5 årskursen som är registrerade i Terhikki och fungerar inom branschen kan arbeta under ledning och uppsyn av en legaliserad läkare inom utnämnda enheter inom hälsovården.
  • Farmacie studerande som studerar till provisor eller farmaceut, som avlagt en fastställd mängd av studierna, är registrerad i Terhikki och fungerar inom branschen har rätt att temporärt arbeta med farmaciuppgifter i apotek, sjukhusapotek eller läkemedelscentrum under ledning och uppsyn av en annan farmaceut.
  • Yrkeshögskolestuderande inom hälsovården som avlagt två tredjedelar av sina studier med godkänt vitsord och som på basis av praktik eller på andra sätt erhållen erfarenhet har tillräckliga förutsättningar att utföra uppgifter som ankommer på legaliserade yrkespersoner inom hälsovården.